Loading ...

$show=home

จุดเริ่มต้นของการศึกษาสามก๊ก

แหล่งศึกษาเรียนรู้ ทุกเรื่องราวของวรรณกรรมเพชรน้ำเอกของโลก

สามก๊กวิทยา : THREE KINGDOMS ACADEMY

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาณาจักร
"สามก๊กวิทยา"
THREE KINGDOMS ACADEMY

Thailand Blog Awards 2013 เริ่มต้นแล้ว!

Thailand Blog Awards เริ่มจากแนวคิดเล็กๆ ของผู้ให้บริการบล๊อคในเมืองไทย อย่าง Exteen Bloggang และ Oknation ที่เห็นแนวโน้มของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเมืองไทย และผู้ที่มีความรู้ทางด้านต่างๆ หลากหลายสาขา ได้นำเนื้อหาจากการสร้างสรรค์ของตนเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ผ่านบล๊อคต่างๆอย่างมากมาย ในระยะเวลาที่ผ่านมา จากแนวคิดเล็กๆจึง เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็น การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการทั้งสามแห่งที่มีแนวคิดว่า Content ที่เป็นเนื้อหาดีๆน่าจะได้รับการเผยแพร่ให้คนอ่านได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวม
Thailand Blog Awards 2013 เริ่มแล้ว!
Thailand Blog Awards 2013 เริ่มต้นแล้ว!
     กิจกรรมการประกวดบล๊อคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Thailand Blog Awards 2013 ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว จึงขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ที่มีบล๊อค รักการเขียน หรือชื่นชอบการอ่าน เข้าไปสมัครและชมเว็บไซต์ของการประกวดครั้งนี้ได้ที่ Thailand Blog Awards 2013 ครับ

เกี่ยวกับการประกวด

เกี่ยวกับการประกวด

    Thailand Blog Awards เริ่มจากแนวคิดเล็กๆ ของผู้ให้บริการบล๊อคในเมืองไทย อย่าง Exteen Bloggang และ Oknation ที่เห็นแนวโน้มของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเมืองไทย และผู้ที่มีความรู้ทางด้านต่างๆ หลากหลายสาขา ได้นำเนื้อหาจากการสร้างสรรค์ของตนเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ผ่านบล๊อคต่างๆอย่างมากมาย ในระยะเวลาที่ผ่านมา

     จากแนวคิดเล็กๆจึง เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็น การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการทั้งสามแห่งที่มีแนวคิดว่า Content ที่เป็นเนื้อหาดีๆน่าจะได้รับการเผยแพร่ให้คนอ่านได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวม

กฏและกติกา

คุณสมบัติผู้ร่วมประกวด
 • ผู้ที่เข้าร่วมการประกวด Blog เป็นบุคคลทั่วไป ไม่จำกัด อายุ เพศและการศึกษา
วิธีและกติกาการส่ง Blog เข้าการประกวด
 1. ผู้ส่ง Blog เข้าประกวด ต้องส่งประกวดเป็น Entry โดย Blogger 1 ท่าน สามารถส่ง Blog ได้ 3 Entry ต่อ 1 หมวด โดย สามารถส่งประกวดได้ทุกหมวด
 2. Entry ที่ส่งเข้าประกวดต้องเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 - 15 กันยายน 2556 เท่านั้น
 3. ในการเขียน Blog สามารถอัพโหลดข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อสนับสนุนเนื้อหา Blog ได้ เช่น รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น
 4. หากเนื้อหาของ Blog ไม่ตรงกับสาขาที่เสนอ ทางคณะกรรมการจะขอตัดสิทธิ์ Blog ในสาขานั้นๆ พร้อมแจ้งไปยังผู้ส่งเข้าประกวดทราบ และอนุญาตให้ส่งเข้าประกวดใหม่ได้ภายในเวลาที่กำหนด (กรณีที่เลยกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที)
 5. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ ในการตัดสิทธิ์ Blog ที่เห็นว่าไม่สมควรในการเข้าประกวด เช่น คัดลอกบทความของผู้อื่นมาเผยแพร่ / Blog ที่ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรม หรือ มีเนื้อหารุนแรง / ใช้ภาษาหยาบคาย / ภาพลามกอนาจาร เป็นต้น
 6. การตัดสินของคณะกรรมการและคณะจัดงาน ถือเป็นที่สินสุด ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 7. Blogger ท่านใด พบเห็น Blog ของท่าน ถูกส่งประกวด โดยบุคคลอื่น และท่านไม่ประสงค์นำ Blog ของท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ท่านสามารถส่งข้อความผ่านแฟนเพจ ThailandBlogAwards หรือที่ E-mail : ThailandBlogAwards@gmail.com
วิธีการตัดสิน Blog แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน

1. รอบแรก บุคคลทั่วไปสามารถโหวต Blog ที่ชื่นชอบมากที่สุดได้ไม่จำกัดหมวด
 • การโหวตผู้โหวตทุกท่านต้องลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์ โดยจะลงคะแนนโหวตได้วันละ 12 คะแนนเท่านั้น และไม่สามารถโหวตซ้ำใน Blog ที่ชื่นชอบได้ในวันเดียวกัน
 • Blog ที่ได้รับคะแนนมากที่สุด 10 อันดับแรกของแต่ละสาขาจากการโหวตจะได้รับสิทธิ์เข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินต่อไป
2. รอบที่สอง คะแนนจากคณะกรรมการ

ระยะเวลาการประกวด
 • เสนอชื่อ Blog เพื่อเข้าร่วมประกวด วันที่ 1 - 15 กันยายน 2556
 • โหวต Blog ที่เข้าร่วมประกวด วันที่ 16 กันยายน – 6 ตุลาคม 2556
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 12 ตุลาคม 2556 บนเว็บไซต์
 • งานมอบรางวัล 17 ตุลาคม 2556 สถานที่ ชั้น 1 ลาน Work&Play เซ็นทรัล พระราม 9

ขั้นตอนการตัดสิน Thailand Blog Awards

ขั้นตอนการตัดสิน Thailand Blog Awards

1. นำบล็อกที่ได้คะแนนโหวตแต่ละหมวดมาจัดอันดับโดยคัดเลือก 10 อันดับแรก ให้กรรมการตัดสินในรอบต่อไป

2. รางวัล Popular Vote : บล็อกที่ได้ลำดับที่ 1 ในแต่ละหมวด จากข้อ (1)จะได้รางวัล Popular Vote ในหมวดนั้น
 • ในกรณีมี Blog ที่ได้ Popular Vote มากกว่า 1 หมวด จะตัดสินให้รางวัลในหมวดที่ได้คะแนนสูงกว่า ส่วนหมวดอื่นๆ ตัดสิทธิ์ให้ลำดับรองลงมา
 • รางวัล popular vote ไม่นำไปตัดสิทธิ์รางวัลอื่นๆ (คือสามารถได้รางวัล popular vote พร้อมกับรางวัลอื่นๆ ได้)
3. รายชื่อบล็อก 10 อันดับแรกในแต่ละหมวดที่เรียงลำดับคะแนนแล้วจากข้อ (1) ทั้งหมด 12 หมวด ส่งให้คณะกรรมการในแต่ละหมวดเพื่อพิจารณา ใน 6 หัวข้อ ดังนี้
 • การใช้ภาษา 15%
 • ประโยชน์ สร้างสรรค์ และมีความน่าเชื่อถือ 40%
 • มีความน่าสนใจ ใช้สื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอ 25%
 • มีความสม่ำเสมอในการเขียนบล็อก 10%
 • มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่าน 10%
     การให้คะแนนจากคณะกรรมการ จะให้คะแนน 0 – 10 ในแต่ละหัวข้อ ซึ่งหลังจากได้รับคะแนนแล้ว ทางคณะผู้จัดงานจะคำนวณน้ำหนักของแต่ละหัวข้อให้ เพื่อความสะดวกของคณะกรรมการ

4. รางวัลแต่ละสาขา : พิจารณาจากผลคะแนนโหวต 30% และรวบรวมคะแนนจากคณะกรรมการอีก 70% ในข้อ 3 และจัดลำดับคะแนนของบล็อกในแต่ละหมวด
 • ผู้ที่ได้คะแนนลำดับ 1,2 ของแต่ละหมวด จะได้รับรางวัล 1,2 ประจำหมวดนั้นๆ 
 • กรณีมี Blog ที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 หมวด ให้รางวัลเฉพาะหมวดที่ได้ลำดับที่ดีกว่า แล้วตัดสิทธิในหมวดอื่นๆ โดยให้ Blog ในลำดับถัดมาได้รางวัลแทน

หมวดหมู่ของบล๊อคที่ส่งเข้าประกวด

หมวดหมู่ของบล๊อคที่ส่งเข้าประกวด
 • Business Blog - เศรษฐกิจ / ธุรกิจ/ การเงิน / การตลาด / โฆษณา 
 • Education Blog - การเรียน / การสอน /แนะแนวการเรียน/ How to /Training/ วิทยาศาสตร์ 
 • Home and Decor Blog - ที่อยู่อาศัย/ / DIY เกี่ยวกับบ้าน/ ตกแต่งบ้าน/ บ้านและสวน / เฟอร์นิเจอร์
 • Food Blog : Cooking / อาหาร / รีวิวอาหาร / รีวิวร้านอาหาร
 • Citizen Reporter Blog : การรายงานหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ เช่น อุบัติเหตุ / ภัยธรรมชาติ / ปัญหาชุมชน / ประเด็นสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
 • Health and Sport Blog  :  กีฬา / ออกกำลังกาย / สุขภาพ 
 • Beauty Blog : / Beauty / เสริมสวย / ความงาม / รีวิวสินค้าเครื่องสำอางค์
 • Fashion and Shopping Blog : Fashion / Shopping
 • Travel and Photo Blog - Photo / ท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศ
  • สำหรับ Entry ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย Entry ของท่านจะมีสิทธิ๋ได้รับการตัดสิน และรับของรางวัลพิเศษจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ "Travel and Photo Blog หลงรักประเทศไทย"
 • IT Blog - Software / Hardware / Internet / Gadget / Mobile / App
 • Lifestyle Blog - สัตว์เลี้ยง / Hobby / postcard / Arts
 • Entertainment Blog – รีวิวMusic / Movie / รีวิวหนังสือ / ละคร / วรรณกรรม / นิยาย / เรื่องสั้น / บทกวี / Cartoon
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กรุณาแสดงความคิดเห็น

BLOGGER: 2
 1. จาก "ที่ซุกหัวของหนุ่มแทจอน" ครับ
  http://www.thailandblogawards.com/entry/view/156

  ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับ ทางนี้ก็โหวตให้สามก๊กวิทยาทุกวันเช่นกันครับ

  ทั้งนี้ ผมได้เพิ่มเติมเนื้อหาในเอนทรี่ตัวอย่างก่อนส่งประกวด เพื่อทาง จขบ.สามก๊กวิทยายังไม่เห็นครับ
  http://daejeonastronomy.exteen.com/20130430/civ-themesong

  แล้วในเอนทรี่ตัวอย่างเกี่ยวกับการเดินทางไปอบรมที่องค์การหอดูดาวแห่งชาติญี่ปุ่นคิดว่าลิงก์นี้ดีกว่าครับ (เพราะมีลิงก์รวมเอนทรี่ในซีรี่ย์ทุกลิงก์มากกว่าครับ)
  http://daejeonastronomy.exteen.com/20130317/sokendai-asian-winter-school-2012-naoj-tokyo-8

  ซึ่งสำหรับจุดยืนของผมในการประกวดครั้งนี้ว่า "ถ้าอ่านแล้วคิดว่าคุณภาพงานผมดีพอ ค่อยมาโหวตกันครับ" (ประมาณ "กรุณาอ่านก่อนโหวต" น่ะครับ)

  หากทาง จขบ.สามก๊กวิทยาสนใจอ่านเอนทรี่ใหม่ๆลองตามได้ที่เฟสบล้อกผมครับ อัพเรื่อยๆเมื่ออัพเอนทรี่ใหม่ครับ
  https://www.facebook.com/Daejeonboy.Place

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบพระคุณครับ คุณหนุ่มแทจอน
   ชอบวิชาดูดาว เพราะเป็นวิชาหลอกจีบสาว เดี๋ยวผมจะตามเข้าไปอ่านนะครับ

   ลบ

ชื่อ

กวนอู,67,การ์ตูน,19,การเมือง,77,กิจกรรม,18,เกม,160,ขงเบ้ง,94,ของสะสม,40,ข่าวสาร,118,คำคมสามก๊ก,77,จิวยี่,5,จูล่ง,21,โจโฉ,66,ซุนกวน,7,เตียวหุย,11,เนื้อหาสามก๊ก,5,บทความ,353,บุคคลภาษิตในสามก๊ก,12,แบบเรียน,8,ปรัชญา,45,เพลง,41,ภาพยนตร์,53,รูปภาพ,67,ลิโป้,9,เล่าปี่,18,วิดีโอ,66,วิธีคิดวิธีทำงาน,13,เว็บไซต์,14,สถานที่,21,สามก๊ก12,14,สามก๊ก13,32,สามก๊ก14,3,สามก๊ก2010,95,สามก๊ก8,1,สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน),87,สุมาอี้,15,หงสาจอมราชันย์,13,หนังสือ,173,อาวุธ,7,แอป,43,Dynasty Warriors,57,E-book,87,
ltr
item
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy: Thailand Blog Awards 2013 เริ่มต้นแล้ว!
Thailand Blog Awards 2013 เริ่มต้นแล้ว!
Thailand Blog Awards เริ่มจากแนวคิดเล็กๆ ของผู้ให้บริการบล๊อคในเมืองไทย อย่าง Exteen Bloggang และ Oknation ที่เห็นแนวโน้มของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเมืองไทย และผู้ที่มีความรู้ทางด้านต่างๆ หลากหลายสาขา ได้นำเนื้อหาจากการสร้างสรรค์ของตนเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ผ่านบล๊อคต่างๆอย่างมากมาย ในระยะเวลาที่ผ่านมา จากแนวคิดเล็กๆจึง เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็น การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการทั้งสามแห่งที่มีแนวคิดว่า Content ที่เป็นเนื้อหาดีๆน่าจะได้รับการเผยแพร่ให้คนอ่านได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวม
https://4.bp.blogspot.com/-ZeP-3mlkjNY/UfnDFe7i5tI/AAAAAAAAb4k/2XUWxVcDpUc/s1600/TBA2013.png
https://4.bp.blogspot.com/-ZeP-3mlkjNY/UfnDFe7i5tI/AAAAAAAAb4k/2XUWxVcDpUc/s72-c/TBA2013.png
สามก๊กวิทยา : Three Kingdoms Academy
https://www.samkok911.com/2013/08/thailand-blog-awards-2013.html
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/2013/08/thailand-blog-awards-2013.html
true
4216477688648787518
UTF-8
โหลดเนื้อหาทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด อ่านเพิ่ม ตอบ ยกเลิกการตอบ ลบ โดย หน้าแรก หน้า โพสต์ ดูทั้งหมด เรื่องแนะนำสำหรับคุณ หมวดหมู่บทความ เนื้อหาในช่วงเวลา ค้นหา บทความทั้งหมด ไม่พบเนื้อหาที่คุณต้องการ กลับหน้าแรก Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy สารบัญ