ดาวร้ายในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน

ดาวร้ายในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน

     ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์อาศรมสยาม - จีนวิทยา เกี่ยวกับการประชุมบทความวิชาการว่าด้วย "ดาวร้ายในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน" วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

     การประชุมบทความวิชาการว่าด้วย "ดาวร้ายในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน" ครั้งนี้จัดขึ้นโดย โครงการจีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมาร สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับ โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมปาฐกถาเกียรติยศ โดย ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     สำหรับหัวข้อการประชุมนั้นหลัก ๆ จะเป็นเรื่องของดาวร้ายจำนวน 6 เรื่องได้แก่

1. ภาพลักษณ์ของโจโฉในประวัติวัฒนธรรมจีน : ผศ.ดร.กนกพร  นุ่มทอง  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพลักษณ์ของโจโฉในประวัติวัฒนธรรมจีน
ภาพลักษณ์ของโจโฉในประวัติวัฒนธรรมจีน
2. หวังซีเฟิ่ง ดาวร้ายในสิบสองดรุณีแห่งจินหลิง : ธนัสถ์  สุวัฒนมหาตม์  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดลพบุรี

หวังซีเฟิ่ง ดาวร้ายในสิบสองดรุณีแห่งจินหลิง
หวังซีเฟิ่ง ดาวร้ายในสิบสองดรุณีแห่งจินหลิง
3. หลินเปียว ผู้นำที่ทะเยอทะยานหรือเหยื่อของการปฏิวัติวัฒนธรรม? : อ.ดร.สิทธิพล  เครือรัฐติกาล  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลินเปียว ผู้นำที่ทะเยอทะยานหรือเหยื่อของการปฏิวัติวัฒนธรรม?
หลินเปียว ผู้นำที่ทะเยอทะยานหรือเหยื่อของการปฏิวัติวัฒนธรรม?
4. แกะรอยเจียงชิง จาก 'หลังบ้านประธานเหมา' สู่หน้าม่านการเมืองจีนใหม่ : กนิษฐา  ลีลามณี นักวิชาการอิสระ

แกะรอยเจียงชิง จาก 'หลังบ้านประธานเหมา' สู่หน้าม่านการเมืองจีนใหม่
แกะรอยเจียงชิง จาก 'หลังบ้านประธานเหมา' สู่หน้าม่านการเมืองจีนใหม่
5. คุณูปการบนความอาดูรของจักรพรรดินีบูเช็กเทียน : น้ำทิพย์  อรรถบวรพิศาล นักวิชาการอิสระ

คุณูปการบนความอาดูรของจักรพรรดินีบูเช็กเทียน
คุณูปการบนความอาดูรของจักรพรรดินีบูเช็กเทียน
6. คาทอลิก : ดาวร้ายในประวัติศาสตร์นิพนธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน : อ.ดร.วาสนา  วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คาทอลิก : ดาวร้ายในประวัติศาสตร์นิพนธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
คาทอลิก : ดาวร้ายในประวัติศาสตร์นิพนธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
     นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนศึกษาร่วมวิพากษ์บทความอีกหลายท่าน อาทิเช่น
  • ผศ.ถาวร  สิกขโกศล  ที่ปรึกษาโครงการจีนศึกษา
  • รศ.ดร.ร.ท.นภดล  ชาติประเสริฐ  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อ.วรศักดิ์  มหัทธโนบล  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      เป็นอย่างไรครับ เห็นชื่อหัวข้อบทความและรายชื่อของผู้ที่จะมาแบ่งปันความรู้ในการประชุมบทความวิชาการเรื่อง "ดาวร้ายในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน" นี้แล้วน่าสนใจมาก ๆ ใครมีเวลาว่าง และอยู่ใกล้ ๆ ก็ลองติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้นะครับ

ข้อมูลติดต่อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เว็บไซต์ : http://arts.tu.ac.th/tuart 
  • ศูนย์ท่าพระจันทร์  : 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
  • โทรศัพท์ : 0-2613-2646 
  • แฟ็กซ์ :0-2222-0869

ความคิดเห็น