ศาสตร์ฮวงจุ้ยที่แท้จริง

ศาสตร์ฮวงจุ้ยที่แท้จริง

     อาศรมสยาม - จีนวิทยา จะจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "ศาสตร์ฮวงจุ้ยที่แท้จริง" โดยวิทยากรรับเชิญ อ.ก่อศักดิ์  ธรรมเจริญกิจ ในวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้อง 1111B ชั้น11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ” ...จีน-ไทย สองภาษา
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ” ...จีน-ไทย สองภาษา
     อ.ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ เป็นบรรณาธิการบริหาร วารสารจีนไทย สองภาษารายเดือน และเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนคนหนึ่งในวงการ ซึ่งครั้งนี้ท่านจะมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ย ซึ่งน้อยคนนักที่จะมีความรู้จริงในศาสตร์ทางด้านนี้

     การบรรยายครั้งนี้สนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ และที่สำคัญก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ... ท่านนักอ่านและศึกษาเรื่องจีนท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนจับจองที่นั่งใน Facebook  อาศรมสยาม - จีนวิทยา หัวข้อ "ศาสตร์ฮวงจุ้ยที่แท้จริง" ได้เลยครับ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ความคิดเห็น