เทพเจ้ากวนอู เทพแห่งความซื่อสัตย์ 1 : หนังสือธรรมะสามก๊ก

 เทพเจ้ากวนอู เทพแห่งความซื่อสัตย์ 1 : หนังสือธรรมะสามก๊ก

     หนังสือสามก๊กแนวธรรมะเรื่อง “เทพเจ้ากวนอู เทพแห่งความซื่อสัตย์ 1” เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทพเจ้ากวนอูและการทำบุญตามคำสอนของกวนอู

      หนังสือเล่มนี้ได้มาจากเว็บไซต์ sakdahome.com ซึ่งผู้จัดทำมีเจตนารมณ์ในการจัดทำ และแจกจ่ายว่า  หากโฮมเพจนี้สามารถทำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสามารถช่วยผู้อื่นและทำบุญได้ แล้ว ถึงแม้ไม่มากนักผมก็ดีใจแล้ว และหากมีผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญในสิ่งที่ผมจัดทำขึ้นไม่ว่าจะเป็น บริจาคช่วยเหลือสังคม ทำหนังสือธรรมทาน หรือ สร้างพระ ร่วมกับผมมันก็คงย่อมดีกว่าและมีกำลังมากกว่าการที่ผมทำเพียงคนเดียว”
    เนื้อหาภายในหนังสือ “เทพเจ้ากวนอู เทพแห่งความซื่อสัตย์ 1” ประกอบด้วย
 • ประวัติเทพเจ้ากวนอู
 • บุคลิกลักษณะของท่านกวนอู
 • ความซื่อสัตย์
 • ความถือคุณธรรม
 • ความกตัญญูรู้คุณคน
 • ความหยิ่งทระนง
 • ม้าคู่กายของท่านกวนอู
 • อาวุธของท่านกวนอู
 • ความเคารพนับถือ
 • ศาลเจ้ากวนอู
 • คำสอนเทพเจ้ ากวนอู (คัมภีร์ปลุกชาวโลก)
 • บทสรุป สั่งสอนผู้คนอย่าได้กระทำชั่ว
 • บทสวดบูชาเทพเจ้ากวนอู ฉบับเต็ม
 • บทสวดบูชาเทพเจ้ากวนอู ฉบับย่อ
 • คำขอพร  การบูชา
 • คำแปล คัมภีร์ปลุกชาวโลก เทพเจ้ากวนอู  ผลแห่งการกระทำชั่วข้างต้น

ความคิดเห็น