Romance of the Three Kingdoms Header ADซำก๊กนั้ง คืออะไร?

 "โปรดอย่าสงสัย เพราะคุณเองก็เป็น ซำก๊กนั้ง"
     "ซำก๊กนั้ง" นักอ่านสามก๊กรุ่นใหม่ได้ยินชื่อนี้แล้วคงเกาหัว ไม่รู้ว่า "ซำก๊กนั้ง" มีความหมายว่าอะไร เกี่ยวข้อง สัมพันธ์อย่างไรกับเรื่องสามก๊ก 

     ในช่วงหนึ่ง หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเพลง "สมาคมตาชั้นเดียว กากี่นั้ง" ของคุณโจอี้บอย ที่นำคำว่า "กากี่นั้ง" แปลว่าคนกันเองหรือคนคุ้นเคย มาแต่เป็นเพลง ดังนั้นถ้าใช้หลักการคาดเดา "ซำก๊กนั้ง" ก็อาจจะแปลว่า "คนชอบสามก๊ก" แต่จริง ๆ แล้ว "ซำก๊กนั้ง" มีความหมายลึกซึ้งเกินกว่านั้น

     คำว่า  "ซำก๊กนั้ง" นี้ "ยาขอบ" ผู้ประพันธ์หนังสือ "สามก๊กฉบับวณิพก" ได้อธิบายไว้ในช่วงเกริ่นนำหนังสือว่า

      "คนใดทำการสิ่งใดสำเร็จด้วยความฉลาดไหวพริบ เป็นต้น ไม่เสียทีคนก็ดี หรือพูดจาให้เกิดประโยชน์แก่ตน หรือพูดแต่คำไพเราะเป็นที่ยินดีแก่ผู้ฟัง สำเร็จประโยชน์ก็ดี คนจีนเรียกคนชนิดนี้ว่า “ซำก๊กนั้ง” คือ คนเจริญโวหาร ปัญญาดุจคนเกิดอยู่ในครั้งแผ่นดินสามก๊ก และถ้าตีความในคติของคำนี้ในสมัยนี้ ผู้ที่รู้สามก๊กย่อมถูกเรียกว่าเป็นคนรอบรู้ไหวพริบดีกว่าผู้ไม่รู้ 

     ผู้ที่ถูกเรียก "ซำก๊กนั้ง" จึงเหมือนผู้ที่สำเร็จศาสตร์ชนิดหนึ่งแล้ว และอันที่จริงก็น่าจะเป็นศาสตร์สำคัญไม่น้อย เพราะสามก๊กเป็นศาสตร์ สอนให้ตนรู้จักตนเอง และตนรู้จักผู้อื่น"

      "ซำก๊กนั้ง" จึงเป็นคำที่มีความหมายในเชิงบวก ใครชอบอ่านสามก๊ก ใครเข้าเว็บสามก๊กวิทยาบ่อย ๆ ขอให้ภาคภูมิใจว่า ท่านก็เป็นซำก๊กนั้งกับเขาด้วยเหมือนกัน

เกริ่น, สามก๊กฉบับวณิพก

      บทเกริ่นนำของหนังสือสามก๊กฉบับวณิพก โดยยาขอบ สำหรับใช้ในการอ้างอิง
 บทเกริ่นนำของหนังสือสามก๊กฉบับวณิพก โดยยาขอบ
 บทเกริ่นนำของหนังสือสามก๊กฉบับวณิพก โดยยาขอบ
 บทเกริ่นนำของหนังสือสามก๊กฉบับวณิพก โดยยาขอบ

กากี่นั้ง ฟังแล้วรวย By เสือร้องไห้ 


No comments:

Powered by Blogger.