Showing posts with label บทความสามก๊ก. Show all posts
Showing posts with label บทความสามก๊ก. Show all posts

บทความสามก๊ก

9 บรรลัย หนอนบ่อนไส้ในพิชัยสงครามขงเบ้ง

ผู้ประพฤติเก้าอย่างนี้ คือหนอนบ่อนไส้ หากปล่อยไว้รอบกาย ย่อมพ่ายแพ้      พิชัยสงครามขงเบ้ง ตำราวิชาการที่ขงเบ้ง สมุหนายกแห่งอาณาจักรจ...

ขงเบ้งยังมียุทธศาสตร์ ประเทศชาติจะไม่มีได้อย่างไร

“สามก๊ก สอนให้รู้ว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง”      ยุคสมัยรัฐบาลไทย ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั...

สรุปสาระสำคัญจาก “สามก๊ก ปลุกชีวิต คิดการใหญ่”

"ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรม สามก๊ก ปลุกชีวิต คิดการใหญ่"      ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย.60 ที่ผ่านมา ผมโชคดีได้ม...