กลยุทธ์ชนะศึก (Winning Stratagems)

กลยุทธ์ที่ 1 ปิดฟ้าข้ามทะเล

กวนอูเสียเมืองเกงจิ๋ว และพ่ายแพ้ด้วยกลปิดฟ้าข้ามทะเล
กวนอูเสียเมืองเกงจิ๋ว และพ่ายแพ้ด้วยกลปิดฟ้าข้ามทะเล
     กลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเล หรือ หมานเทียนกว้อไห่ (Deceive the heavens to cross the ocean, 瞒天过海) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่คิดหรือมองข้ามสิ่งใด ๆ ก็ตามที่คิดว่าตนเองนั้นได้ตระเตรียมไว้พร้อมสรรพแล้ว ก็มักจะมีความประมาทมองข้ามศัตรูไปอย่างง่ายดาย พบเห็นสิ่งใดที่มองเห็นเสมอในยามปกติ ก็ไม่เกิดความติดใจสงสัยในสิ่งนั้น เกิดความชะล่าใจในตนเอง การบุกเข้าโจมตีศัตรูโดยที่ศัตรูไม่รู้ตัวนับว่าเป็นการได้ชัยชนะมาแล้วครึ่งหนึ่ง สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดาย การปกปิดอำพรางซ่อนเร้น จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดในการทำศึกสงคราม ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเลไปใช้ได้แก่
 • ลิบองที่ลอบบุกเข้าโจมตีเกงจิ๋วโดยที่กวนอูไม่รู้ตัวแม้แต่น้อย
 • โจโฉอุ่นสุราว่าด้วยวีรบุรุษ  เล่าปี่แสร้งขี้ขลาดกลัวเสียงฟ้าร้อง
 • ขงเบ้งอาศัยคืนเดือนมืดลวงโจโฉ  โจโฉถูกลวงเสียลูกเกาทัณฑ์เป็นแสน

กลยุทธ์ที่ 2 ล้อมเวยช่วยจ้าว

ขงเบ้งใช้กลล้อมเวยช่วยจ้าว เข้ายึดเมืองฮันต๋ง
ขงเบ้งใช้กลล้อมเวยช่วยจ้าว เข้ายึดเมืองฮันต๋ง

     กลยุทธ์ล้อมเวยช่วยจ้าว หรือ เหวยเวยจิ้วจ้าว (Besiege Wèi to rescue Zhào, 围魏救赵) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่ศัตรูรวบรวมกำลังทหารและไพร่พลไว้เป็นจุดศูนย์กลางของกองทัพ ทำให้มีกำลังและความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ควรที่จะใช้กลยุทธ์ในการดึงแยกศัตรูให้แตกออกจากกัน เพื่อให้กำลังไพร่พลทหารกระจัดกระจาย คอยเฝ้าระวังและมีความห่วงหน้าพะวงหลังในการทำศึกสงครามแล้วจึงบุกเข้าโจมตี ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ล้อมเวยช่วยจ้าวไปใช้ได้แก่
 • จูกัดเหลียงที่หลอกให้โจโฉนำทัพไปทำศึกสงครามกับซุนกวน และนำทัพบุกเข้ายึดฮันต๋งจากโจโฉมาเป็นของตนได้สำเร็จ
 • โจโฉเปิดศึกใหญ่กับอ้วนเสี้ยวที่กัวต๋อ  ลอบบุกอัวเจ๋าตีทัพอ้วนเสี้ยวยับเยิน

กลยุทธ์ที่ 3 ยืมดาบฆ่าคน

จิวยี่ยืมดาบฆ่าคน
จิวยี่ยืมดาบฆ่าคน
     กลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคน หรือ เจี้ยเตาซาเหริน (Kill with a borrowed knife, 借刀杀人) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการกำจัดศัตรูที่มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งในศึกสงคราม ไม่จำเป็นที่จะต้องลงมือจัดการด้วยตนเอง พึงยืมกำลังและไพร่พลทหารของผู้อื่นเป็นฝ่ายกำจัดศัตรูโดยไม่ต้องออกแรง เพื่อเป็นการรักษากำลังและไพร่พลทหารของตนเองไว้สำหรับการศึกอื่น ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนไปใช้ได้แก่
 • จิวยี่ที่หลอกให้โจโฉฆ่าซัวมอและเตียวอุ๋น แม่ทัพเรือของตนเองในคราวศึกเซ็กเพ็ก จนโจโฉถูกเผาเรือพ่ายแพ้ย่อยยับ
 • โจโฉคิดยืมดาบฆ่าคน  เล่าเปียวมีแผนเหนือกว่า
 • โจโฉวางแผนจับลิโป้  เล่าปี่ยืมดาบโจโฉฆ่าลิโป้

กลยุทธ์ที่ 4 รอซ้ำยามเปลี้ย

ลกซุนรอซ้ำวุย ที่กำลังเปลี้ย
ลกซุนรอซ้ำวุย ที่กำลังเปลี้ย

     กลยุทธ์รอซ้ำยามเปลี้ย หรือ อี่อี้ไต้เหลา (Substitute leisure for labour, 以逸待劳) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่ศัตรูยังคงมีความเข้มแข็ง กำลังไพร่พลทหารยังคงแข็งแกร่งยากจะต่อสู้ก็ไม่ควรจะเข้าปะทะโดยตรงด้วยกำลังที่มีอยู่ แต่ยามใดที่ศัตรูเกิดความอ่อนแอในกองทัพเมื่อใด ต้องรีบฉวยโอกาสบุกเข้าโจมตีโดยเร็ว เพื่อเป็นการข่มขวัญและป้องกันไม่ให้ศัตรูกลับมาแข็งแกร่งดั้งเดิม กลยุทธ์รอซ้ำยามเปลี้ยเป็นการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว ให้ระยะเวลาเป็นการบั่นทอนกำลังและจิตใจของศัตรู ฉวยโอกาสพลิกสถานการณ์จากเดิมที่กลายเป็นรองหรือเสียเปรียบให้กลายเป็นฝ่ายได้เปรียบ ในสามก๊กยามเกิดศึกสงคราม กองทัพทุกกองทัพต่างใช้กลยุทธ์รอซ้ำยามเปลี้ยเพื่อหาโอกาสเหมาะในการบุกเข้าโจมตีศัตรูยามเพลี่ยงพล้ำอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์รอซ้ำยามเปลี้ยไปใช้ได้แก่
 • ลกซุนที่แนะนำซุนกวนให้ช่วยพระเจ้าเล่าเสี้ยน นำกำลังทหารไปตีลกเอี๋ยง
 • เล่าปี่ตั้งค่ายยาวร้อยลี้  ลกซุนทลายค่ายเล่าปี่ยับเยิน

กลยุทธ์ที่ 5 ตีชิงตามไฟ

ตั๋งโต๊ะ ตีชิงตามไฟ
ตั๋งโต๊ะ ตีชิงตามไฟ

      กลยุทธ์ตีชิงตามไฟ หรือ เชิ่นหว่อต่าเจี๋ย (Loot a burning house, 趁火打劫) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่ศัตรูยังอยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอและย่ำแย่ ควรรีบฉกฉวยโอกาสนำทัพเข้าโจมตีเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ หรือมอบหมายให้แม่ทัพหรือทหารที่มีความเข้มแข็งนำทัพเข้าโจมตี ซึ่งเป็นการฉกฉวยเอาผลประโยชน์จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงและยุ่งเหยิง นำความดีความชอบมาเป็นของตน ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ตีชิงตามไฟไปใช้ได้แก่
 • ตั๋งโต๊ะที่ฉกฉวยโอกาสยึดเอาเมืองหลวงและราชสำนักของพระเจ้าหองจูเหียบมาเป็นของตน และแต่งตั้งตนเองเป็นมหาอุปราชและเป็นบิดาบุญธรรมของพระเจ้าหองจูเปียน
 • เตียวหุยเมาโบยตีโจป้า  ลิโป้ฉวยโอกาสยึดชีจิ๋ว
 • เตาอี้ก่อให้เกิดไฟไหม้  จิวจี๋จึงตีชิงตามไฟได้สบาย

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิม

ขงเบ้งใช้กลส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิม ทะลายค่ายเฮ็กเจียว
ขงเบ้งใช้กลส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิม ทะลายค่ายเฮ็กเจียว

      กลยุทธ์ส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิม หรือ เซิงตงจีซี (Make a sound in the east, then strike in the west, 声东击西) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการโจมตีศัตรู จะต้องเตรียมการและบุกโจมตีในจุดที่ศัตรูต่างคาดไม่ถึงเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ศัตรูวางแนวการตั้งรับได้ถูก โดยหลอกล่อศัตรูให้เกิดการหลงทิศกับการบุกโจมตีและนำกำลังทหารไปเฝ้าระวังผิดตำแหน่ง เกิดการหละหลวมต่อกำลังทหารและเปิดโอกาสให้สามารถเอาชนะได้โดยง่าย ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิมไปใช้ได้แก่
 • จูกัดเหลียงที่หลอกล่อเฮ็กเจียวให้เกิดความสับสนและหลงทิศในการนำกำลังทหารเฝ้าระวังการบุกเข้าโจมตีด่านตันฉอง
 • โจโฉคิดส่งเสียงบูรพาตีฝ่าประจิม  กาเซี่ยงรู้ทันซ้อนกลโจโฉแตกยับ
 • สุมาอี้ส่งเสียงบูรพาตีฝ่าประจิม  ถูกขงเบ้งใช้กลซ้อนกลเสียหายหนัก

36 กลศึกสามก๊ก (Thirty-Six Stratagems)


0 comments

☆ ความคิดเห็นบน FACEBOOK: