กลยุทธ์ชนะศึก (Winning Stratagems)

กลยุทธ์ชนะศึก (Winning Stratagems) กลยุทธ์และกลอุบายต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำศึกสงคราม จากเรื่องสามก๊ก

กลยุทธ์ที่ 1 ปิดฟ้าข้ามทะเล

กวนอูเสียเมืองเกงจิ๋ว และพ่ายแพ้ด้วยกลปิดฟ้าข้ามทะเล
กวนอูเสียเมืองเกงจิ๋ว และพ่ายแพ้ด้วยกลปิดฟ้าข้ามทะเล
     กลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเล หรือ หมานเทียนกว้อไห่ (Deceive the heavens to cross the ocean, 瞒天过海) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่คิดหรือมองข้ามสิ่งใด ๆ ก็ตามที่คิดว่าตนเองนั้นได้ตระเตรียมไว้พร้อมสรรพแล้ว ก็มักจะมีความประมาทมองข้ามศัตรูไปอย่างง่ายดาย พบเห็นสิ่งใดที่มองเห็นเสมอในยามปกติ ก็ไม่เกิดความติดใจสงสัยในสิ่งนั้น เกิดความชะล่าใจในตนเอง การบุกเข้าโจมตีศัตรูโดยที่ศัตรูไม่รู้ตัวนับว่าเป็นการได้ชัยชนะมาแล้วครึ่งหนึ่ง สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดาย การปกปิดอำพรางซ่อนเร้น จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดในการทำศึกสงคราม ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเลไปใช้ได้แก่
 • ลิบองที่ลอบบุกเข้าโจมตีเกงจิ๋วโดยที่กวนอูไม่รู้ตัวแม้แต่น้อย
 • โจโฉอุ่นสุราว่าด้วยวีรบุรุษ  เล่าปี่แสร้งขี้ขลาดกลัวเสียงฟ้าร้อง
 • ขงเบ้งอาศัยคืนเดือนมืดลวงโจโฉ  โจโฉถูกลวงเสียลูกเกาทัณฑ์เป็นแสน

กลยุทธ์ที่ 2 ล้อมเวยช่วยจ้าว

ขงเบ้งใช้กลล้อมเวยช่วยจ้าว เข้ายึดเมืองฮันต๋ง
ขงเบ้งใช้กลล้อมเวยช่วยจ้าว เข้ายึดเมืองฮันต๋ง

     กลยุทธ์ล้อมเวยช่วยจ้าว หรือ เหวยเวยจิ้วจ้าว (Besiege Wèi to rescue Zhào, 围魏救赵) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่ศัตรูรวบรวมกำลังทหารและไพร่พลไว้เป็นจุดศูนย์กลางของกองทัพ ทำให้มีกำลังและความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ควรที่จะใช้กลยุทธ์ในการดึงแยกศัตรูให้แตกออกจากกัน เพื่อให้กำลังไพร่พลทหารกระจัดกระจาย คอยเฝ้าระวังและมีความห่วงหน้าพะวงหลังในการทำศึกสงครามแล้วจึงบุกเข้าโจมตี ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ล้อมเวยช่วยจ้าวไปใช้ได้แก่
 • จูกัดเหลียงที่หลอกให้โจโฉนำทัพไปทำศึกสงครามกับซุนกวน และนำทัพบุกเข้ายึดฮันต๋งจากโจโฉมาเป็นของตนได้สำเร็จ
 • โจโฉเปิดศึกใหญ่กับอ้วนเสี้ยวที่กัวต๋อ  ลอบบุกอัวเจ๋าตีทัพอ้วนเสี้ยวยับเยิน

กลยุทธ์ที่ 3 ยืมดาบฆ่าคน

จิวยี่ยืมดาบฆ่าคน
จิวยี่ยืมดาบฆ่าคน
     กลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคน หรือ เจี้ยเตาซาเหริน (Kill with a borrowed knife, 借刀杀人) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการกำจัดศัตรูที่มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งในศึกสงคราม ไม่จำเป็นที่จะต้องลงมือจัดการด้วยตนเอง พึงยืมกำลังและไพร่พลทหารของผู้อื่นเป็นฝ่ายกำจัดศัตรูโดยไม่ต้องออกแรง เพื่อเป็นการรักษากำลังและไพร่พลทหารของตนเองไว้สำหรับการศึกอื่น ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนไปใช้ได้แก่
 • จิวยี่ที่หลอกให้โจโฉฆ่าซัวมอและเตียวอุ๋น แม่ทัพเรือของตนเองในคราวศึกเซ็กเพ็ก จนโจโฉถูกเผาเรือพ่ายแพ้ย่อยยับ
 • โจโฉคิดยืมดาบฆ่าคน  เล่าเปียวมีแผนเหนือกว่า
 • โจโฉวางแผนจับลิโป้  เล่าปี่ยืมดาบโจโฉฆ่าลิโป้

กลยุทธ์ที่ 4 รอซ้ำยามเปลี้ย

ลกซุนรอซ้ำวุย ที่กำลังเปลี้ย
ลกซุนรอซ้ำวุย ที่กำลังเปลี้ย

     กลยุทธ์รอซ้ำยามเปลี้ย หรือ อี่อี้ไต้เหลา (Substitute leisure for labour, 以逸待劳) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่ศัตรูยังคงมีความเข้มแข็ง กำลังไพร่พลทหารยังคงแข็งแกร่งยากจะต่อสู้ก็ไม่ควรจะเข้าปะทะโดยตรงด้วยกำลังที่มีอยู่ แต่ยามใดที่ศัตรูเกิดความอ่อนแอในกองทัพเมื่อใด ต้องรีบฉวยโอกาสบุกเข้าโจมตีโดยเร็ว เพื่อเป็นการข่มขวัญและป้องกันไม่ให้ศัตรูกลับมาแข็งแกร่งดั้งเดิม กลยุทธ์รอซ้ำยามเปลี้ยเป็นการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว ให้ระยะเวลาเป็นการบั่นทอนกำลังและจิตใจของศัตรู ฉวยโอกาสพลิกสถานการณ์จากเดิมที่กลายเป็นรองหรือเสียเปรียบให้กลายเป็นฝ่ายได้เปรียบ ในสามก๊กยามเกิดศึกสงคราม กองทัพทุกกองทัพต่างใช้กลยุทธ์รอซ้ำยามเปลี้ยเพื่อหาโอกาสเหมาะในการบุกเข้าโจมตีศัตรูยามเพลี่ยงพล้ำอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์รอซ้ำยามเปลี้ยไปใช้ได้แก่
 • ลกซุนที่แนะนำซุนกวนให้ช่วยพระเจ้าเล่าเสี้ยน นำกำลังทหารไปตีลกเอี๋ยง
 • เล่าปี่ตั้งค่ายยาวร้อยลี้  ลกซุนทลายค่ายเล่าปี่ยับเยิน

กลยุทธ์ที่ 5 ตีชิงตามไฟ

ตั๋งโต๊ะ ตีชิงตามไฟ
ตั๋งโต๊ะ ตีชิงตามไฟ

      กลยุทธ์ตีชิงตามไฟ หรือ เชิ่นหว่อต่าเจี๋ย (Loot a burning house, 趁火打劫) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่ศัตรูยังอยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอและย่ำแย่ ควรรีบฉกฉวยโอกาสนำทัพเข้าโจมตีเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ หรือมอบหมายให้แม่ทัพหรือทหารที่มีความเข้มแข็งนำทัพเข้าโจมตี ซึ่งเป็นการฉกฉวยเอาผลประโยชน์จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงและยุ่งเหยิง นำความดีความชอบมาเป็นของตน ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ตีชิงตามไฟไปใช้ได้แก่
 • ตั๋งโต๊ะที่ฉกฉวยโอกาสยึดเอาเมืองหลวงและราชสำนักของพระเจ้าหองจูเหียบมาเป็นของตน และแต่งตั้งตนเองเป็นมหาอุปราชและเป็นบิดาบุญธรรมของพระเจ้าหองจูเปียน
 • เตียวหุยเมาโบยตีโจป้า  ลิโป้ฉวยโอกาสยึดชีจิ๋ว
 • เตาอี้ก่อให้เกิดไฟไหม้  จิวจี๋จึงตีชิงตามไฟได้สบาย

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิม

ขงเบ้งใช้กลส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิม ทะลายค่ายเฮ็กเจียว
ขงเบ้งใช้กลส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิม ทะลายค่ายเฮ็กเจียว

      กลยุทธ์ส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิม หรือ เซิงตงจีซี (Make a sound in the east, then strike in the west, 声东击西) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการโจมตีศัตรู จะต้องเตรียมการและบุกโจมตีในจุดที่ศัตรูต่างคาดไม่ถึงเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ศัตรูวางแนวการตั้งรับได้ถูก โดยหลอกล่อศัตรูให้เกิดการหลงทิศกับการบุกโจมตีและนำกำลังทหารไปเฝ้าระวังผิดตำแหน่ง เกิดการหละหลวมต่อกำลังทหารและเปิดโอกาสให้สามารถเอาชนะได้โดยง่าย ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิมไปใช้ได้แก่
 • จูกัดเหลียงที่หลอกล่อเฮ็กเจียวให้เกิดความสับสนและหลงทิศในการนำกำลังทหารเฝ้าระวังการบุกเข้าโจมตีด่านตันฉอง
 • โจโฉคิดส่งเสียงบูรพาตีฝ่าประจิม  กาเซี่ยงรู้ทันซ้อนกลโจโฉแตกยับ
 • สุมาอี้ส่งเสียงบูรพาตีฝ่าประจิม  ถูกขงเบ้งใช้กลซ้อนกลเสียหายหนัก

36 กลศึกสามก๊ก (Thirty-Six Stratagems)

COMMENTS

Name

36 กลศึกสามก๊ก,6,Android Apps,40,Dynasty Warriors,44,iOS,35,Play สามก๊ก,22,Thailand Blog Awards,10,Windows Phone Apps,2,การ์ดเกมสามก๊ก,1,การ์ตูนสามก๊ก,17,กิจกรรมสามก๊ก,14,เกมส์สามก๊ก,149,ของเล่นสามก๊ก,31,ของสะสมสามก๊ก,28,ข่าวสามก๊ก,72,ข่าวสารทั่วไป,58,คำคมสามก๊ก,72,จูล่งเทพสงคราม,67,เจ้าพระยาพระคลัง(หน),55,บทความจากมิตรสหาย,14,บทความน่าสนใจ,5,บทความสามก๊ก,306,แบบเรียนสามก๊ก,8,ประตูเว็บสามก๊ก,14,ปรัชญาสามก๊ก,12,เพลงสามก๊ก,37,ภาพยนตร์สามก๊ก,38,ภาพสามก๊ก,64,เรื่องย่อสามก๊ก,63,วิดีโอสามก๊ก,62,สถานที่สามก๊ก,21,สามก๊ก12,14,สามก๊ก13,32,สามก๊ก2010,95,สามก๊กการเมือง,58,สามก๊กคำกลอน,31,หงสาจอมราชันย์,11,หนังสือสามก๊ก,147,อาวุธสามก๊ก,7,
ltr
item
สามก๊กวิทยา: กลยุทธ์ชนะศึก (Winning Stratagems)
กลยุทธ์ชนะศึก (Winning Stratagems)
กลยุทธ์ชนะศึก (Winning Stratagems) กลยุทธ์และกลอุบายต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำศึกสงคราม จากเรื่องสามก๊ก
https://2.bp.blogspot.com/-nDfpUp1ZrrU/WN4w4y2odGI/AAAAAAAApIQ/KR46nFqXAnc8r0oEz_gIlG3VHKoJ8gUAACLcB/s640/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-nDfpUp1ZrrU/WN4w4y2odGI/AAAAAAAApIQ/KR46nFqXAnc8r0oEz_gIlG3VHKoJ8gUAACLcB/s72-c/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A.jpg
สามก๊กวิทยา
https://www.samkok911.com/2017/01/winning-stratagems.html
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/2017/01/winning-stratagems.html
true
4216477688648787518
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy