กลยุทธ์ร่วมรบ (Proximate Stratagems)

กลยุทธ์ร่วมรบ (Proximate Stratagems) รวมยอดกลอุบายจากตำรา 36 กลศึกสามก๊ก

กลยุทธ์ที่ 25 ลักขื่อเปลี่ยนเสา

เทียหยกใช้อุบายลักขื่อเปลี่ยนเสา
เทียหยกใช้อุบายลักขื่อเปลี่ยนเสา

     กลยุทธ์ลักขื่อเปลี่ยนเสา หรือ โทวเหลียงห้วนจวู้ (Replace the beams with rotten timbers, 偷梁换柱) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการต่อกำลังที่ร่วมทำศึกด้วยหรือต่อศัตรู จักต้องหาหนทางเปลี่ยนแปลงการจัดเตรียมแนวรบของศัตรูอยู่เสมอ การถอดถอนเคลื่อนย้ายจุดยุทศาสตร์และกองกำลังสำคัญของศัตรูไป รอให้ศัตรูเกิดความอ่อนแอเสียขวัญและกำลังใจ ประสบกับความพ่ายแพ้ จึงฉกฉวยโอกาสพลิกสถานการณ์ที่ศัตรูเกิดความย่ำแย่ให้เป็นประโยชน์แก่ตน นำกำลังบุกเข้าโจมตียึดครองและควบคุมกองทัพของศัตรูไว้ภายใต้การบังคับบัญชาเพื่อประโยชน์ต่อไปในภายหน้า ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ลักขื่อเปลี่ยนเสาไปใช้ได้แก่
 • เทียหยกที่วางกลอุบายหลอกเอาตัวตันฮกมาจากเล่าปี่เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาแก่โจโฉ ภายหลังที่ตันฮกวางกลอุบายซุ่มโจมตีกองทัพของโจหยินจนแตกพ่ายยับเยิน
 • เตียวสิ้วใช้อุบายล้อมค่าย  เตียนอุยตายแทนโจโฉ
 • ขงเบ้งลักขื่อเปลี่ยนเสา  ได้ตัวเกียงอุยมาช่วยเล่าปี่

กลยุทธ์ที่ 26 ชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหว

สุมาอี้ ชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหว
สุมาอี้ ชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหว
     กลยุทธ์ชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหว หรือ จวื่อซ่างม่าไหว (Point at the mulberry tree while cursing the locust tree, 指桑骂槐) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงเมื่อฝ่ายที่มีความเข้มแข็งมากกว่า หรือแคว้นที่มีกองกำลังทหารภายใต้สังกัดมากมาย ข่มเหงรังแกแคว้นเล็กหรือผู้ที่มีกำลังทหารน้อยกว่า ควรที่จะใช้วิธีการตักเตือนให้เกิดความเกรงกลัวและยำเกรง แม้นหากแสดงความเข้มแข็งให้ได้ประจักษ์ ก็จักได้รับความสนับสนุนจากผู้ที่อ่อนแอกว่า ถ้าหาญกล้าใช้ความรุนแรง ก็จักได้รับความยอมรับนับถือจากผู้ที่อ่อนแอกว่า คัมภีร์อี้จิงกล่าวว่า "แกร่งจึงต้อนรับ เสี่ยงจึงยอมสยบ นี่ถือหนทางปกครองแผ่นดินราษฏรจึงขึ้นต่อ" ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหวไปใช้ได้แก่
 • สุมาอี้ที่บุกเข้าควบคุมตัวของครอบครัวโจซองภายหลังจากที่ลิดรอนอำนาจของสุมาอี้เพียงเพื่อหวังในตำแหน่งอุปราช
 • ลิบองวางแผนอย่างแยบยล  กวนอูประมาทเสียเกงจิ๋ว
 • จอมยุทธ์เล่าปี่ตรงไปตรงมา  ประหารลูกเลี้ยงตามวินัยศึก

กลยุทธ์ที่ 27 แสร้งทำบอแต่ไม่บ้า

เล่าปี่ ตกใจเสียงฟ้าผ่า แสร้งทำบอแต่ไม่บ้า
เล่าปี่ ตกใจเสียงฟ้าผ่า แสร้งทำบอแต่ไม่บ้า
     กลยุทธ์แสร้งทำบอแต่ไม่บ้า หรือ เจี่ยชือปู้เตียน (Feign madness but keep your balance, 假痴不癫) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการแสร้งยอมทำเป็นโง่ มิเคลื่อนไหวอย่าอวดทำเป็นสู่รู้ทำบุ่มบ่าม การอวดรู้ย่อมกลายเป็นผลเสียแก่ตนเองได้ในภายหน้า คัมภีร์อี้จิงกล่าวว่า "ดุจดั่งอสนีบาตหยุดฟาดฟัน" โดยคำว่า "หยุด" หมายความถึง "อสนีบาตฤดูหนาวแฝงกายอยู่ใต้พื้นพสุธา จักแผดร้องก้องนภาคราฤดูใบไม้ผลิ" ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ที่มีสติปัญญามิพึงแสดงตัว แต่พึงเตรียมการทั้งปวงอย่างลับ ๆ มิให้ผู้ใดล่วงรู้ ประหนึ่งคมดาบที่แอบซ่อนอยู่ภายในฝัก มิปรากฏให้ผู้ใดได้เห็น ครั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรก็จักคำรนคำรามเสมือนสายฟ้า ที่จะกระหน่ำพสุธาให้แตกสลายไป ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์แสร้งทำบอแต่ไม่บ้าไปใช้ได้แก่
 • เล่าปี่ที่แสร้งทำเป็นหวาดกลัวเสียงฟ้าร้องจนตะเกียบหลุดจากมือ เพื่อให้โจโฉตายใจและไม่คิดระแวงเล่าปี่ที่อ่านคิดการใหญ่ในภายหน้า
 • สุมาอี้แสร้งทำบอแต่ไม่บ้า  โจซองหลงกลต้องสิ้นโคตร

กลยุทธ์ที่ 28 ขึ้นบ้านชักบันได

อุยเอี๋ยนรอดเพราะกลขึ้นบ้านชักบันได
อุยเอี๋ยนรอดเพราะกลขึ้นบ้านชักบันได
     กลยุทธ์ขึ้นบ้านชักบันได หรือ ซ่างอูโชวที (Remove the ladder when the enemy has ascended to the roof, 上屋抽梯) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการจงใจปกปิดซ่อนเร้นจุดอ่อนเพื่อมิให้ศัตรูมองเห็น สร้างเงื่อนไขและหลอกล่อให้ศัตรูเป็นฝ่ายบุกเข้าโจมตี แล้วตัดขาดส่วนหน้าที่คอยวางกำลังสมทบและส่วนหลังที่วางกองกำลังไว้เป็นกองหนุน ตีโอบศัตรูให้หลบหนีเข้าไปภายในกองทัพ เสมือนถุงที่อ้าปากไว้รับหรือวงล้อมหลุมพรางที่วางดักไว้ คัมภีร์อี้จิงกล่าวไว้ว่า "เจอพิษ มิควรที่" การขบเปรียบประดุจการบดเคี้ยวกระดูกหรือเนื้อที่มีความเหนียว รังแต่จะทำให้ฟันเกิดการชำรุดเสียหาย หรือเสมือนดั่งมักได้ในสิ่งที่มิควรได้ฉันใด ย่อมจักนำมาซึ่งความวิบัติฉันนั้น ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ชักบ้านขึ้นบันไดไปใช้ได้แก่
 • จูกัดเหลียงที่วางกลอุบายให้ม้าต้ายนำเกวียนที่บรรทุกประทัดและดินดำไปซุ่ม เพื่อช่วยเหลืออุยเอี๋ยนในคราวทำศึกกับลุดตัดกุด
 • เล่ากี๋ขอความช่วยเหลือหนีภัย  เล่าปี่แสดงนัยให้ขึ้นบ้านชักบันได

กลยุทธ์ที่ 29 ต้นไม้ผลิดอก

ต้นไม้ผลิดอก ของโจโฉ
ต้นไม้ผลิดอก ของโจโฉ
     กลยุทธ์ต้นไม้ผลิดอก หรือ ซู่ซ่างไคฮวา (Deck the tree with false blossoms, 树上开花) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการใช้แนวรบของพันธมิตร มาสร้างแนวรบป้องกันที่จะกลายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตนเอง แม้กองกำลังทหารจะเล็กน้อยก็สามารถทำให้แลดูเสมือนกองกำลังทหารที่ใหญ่โตได้ ดุจเดียวกับนกอินทรีที่ผกผินบินอยู่ในอากาศ เมื่อกางปีกทั้งสองข้างออกก็ช่วยทำให้นกอินทรีแลดูมีท่วงท่าที่สง่าและน่าเกรงขราม เฉกเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ไร้ซึ่งดอกแลผล เมื่อนำดอกไม้มาเสียบติดไว้ทำให้ดูสวยงามขึ้น ผู้ที่ไม่ทันสังเกตก็จะไม่รู้ว่าดอกไม้ไม่ใช่ของจริง เป็นเพียงการสร้างสิ่งบังหน้าเพื่อสบโอกาสในการเคลื่อนไหว ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ต้นไม้ผลิดอกไปใช้ได้แก่
 • โจโฉที่ฉวยจังหวะและโอกาสอาศัยพระนามของพระเจ้าเหี้ยนเต้บังหน้าในการนำกองกำลังทหารปราบปรามแคว้นต่าง ๆ ที่ไม่ยอมขึ้นแก่ตนเอง
 • เตียวหุยใช้อุบายลวงทหารโจโฉ  โจโฉถูกลวงหลงเชื่อสนิทใจ
 • โจโฉโจมตีเมืองปักเอี้ยง  ลิโป้รบแพ้เตลิดหนี

กลยุทธ์ที่ 30 สลับแขกเป็นเจ้าบ้าน

เตียนอุยตายเพราะกลสลับแขกเป็นเจ้าบ้าน
เตียนอุยตายเพราะกลสลับแขกเป็นเจ้าบ้าน
     กลยุทธ์สลับแขกเป็นเจ้าบ้าน หรือ ฝ่านเค่อเหวยจวู่ (Make the host and the guest exchange roles, 反客为主) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเปิดช่องสบโอกาสให้สอดแทรก ควรสอดแทรกเพื่อกุมจุดสำคัญหรือหัวใจของอีกฝ่ายไว้ คัมภีร์อี้จิงกล่าวว่า "ค่อยผันสู่ชัยชนะ" โดยคำว่า "รุก" หมายความถึง "สรรพสิ่งใดในใต้หล้า เคลื่อนอย่าใจร้อนจักเสีย สงบแต่คล้อยตามจักได้ ค่อย ๆ ผันไปช้า ๆ จักเป็นคุณ เคลื่อนดังนี้จึงจะมีผล" โดย "ค่อยผันสู่ชัยชนะ" หมายความถึงการตอกลิ่มเข้าไปในฝ่ายตรงข้ามเพื่อยึดครองอำนาจการบังคับบัญชานั้น จักต้องค่อยเป็นค่อยไปจึงจะบรรลุซึ่งชัยชนะ การใช้อารมณ์วู่ว่ามบุ่มบามทำการใหญ่ไม่เป็นผลดีในการทำศึกสงคราม นอกจากจะเป็นการเปิดช่องโหว่ให้ศัตรูแล้ว ยังเสี่ยงต่อการพ่ายแพ้ในการศึกอีกด้วย ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์สลับแขกเป็นเจ้าบ้านไปใช้ได้แก่
 • เตียวสิ้วที่วางกลอุบาลลอบฆ่าโจโฉและเตียนอุยโดยใช้อาสะใภ้ตนเองเป็นเหยื่อล่อให้โจโฉหลงกล
 • โตเกี๋ยมจะมอบชีจิ๋วให้เล่าปี่  เล่าปี่สลับแขกเป็นเจ้าบ้าน
 • ฮองกี๋เสนออุบายสลับแขกเป็นเจ้าบ้าน  อ้วนเสี้ยวยกทัพยึดเมืองกิจิ๋ว

36 กลศึกสามก๊ก (Thirty-Six Stratagems)

COMMENTS

Name

36 กลศึกสามก๊ก,6,Android Apps,40,Dynasty Warriors,44,iOS,35,Play สามก๊ก,22,Thailand Blog Awards,10,Windows Phone Apps,2,การ์ดเกมสามก๊ก,1,การ์ตูนสามก๊ก,17,กิจกรรมสามก๊ก,14,เกมส์สามก๊ก,149,ของเล่นสามก๊ก,31,ของสะสมสามก๊ก,28,ข่าวสามก๊ก,72,ข่าวสารทั่วไป,58,คำคมสามก๊ก,72,จูล่งเทพสงคราม,67,เจ้าพระยาพระคลัง(หน),55,บทความจากมิตรสหาย,14,บทความน่าสนใจ,5,บทความสามก๊ก,306,แบบเรียนสามก๊ก,8,ประตูเว็บสามก๊ก,14,ปรัชญาสามก๊ก,12,เพลงสามก๊ก,37,ภาพยนตร์สามก๊ก,38,ภาพสามก๊ก,64,เรื่องย่อสามก๊ก,63,วิดีโอสามก๊ก,62,สถานที่สามก๊ก,21,สามก๊ก12,14,สามก๊ก13,32,สามก๊ก2010,95,สามก๊กการเมือง,58,สามก๊กคำกลอน,31,หงสาจอมราชันย์,11,หนังสือสามก๊ก,147,อาวุธสามก๊ก,7,
ltr
item
สามก๊กวิทยา: กลยุทธ์ร่วมรบ (Proximate Stratagems)
กลยุทธ์ร่วมรบ (Proximate Stratagems)
กลยุทธ์ร่วมรบ (Proximate Stratagems) รวมยอดกลอุบายจากตำรา 36 กลศึกสามก๊ก
https://2.bp.blogspot.com/-4k4gvnnZZ6Y/WQISPQ-oEJI/AAAAAAAApmQ/c2LcIkzEArceevks4hHkTdxIoHtSKamuwCLcB/s1600/Chengyu-rotk12.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-4k4gvnnZZ6Y/WQISPQ-oEJI/AAAAAAAApmQ/c2LcIkzEArceevks4hHkTdxIoHtSKamuwCLcB/s72-c/Chengyu-rotk12.jpg
สามก๊กวิทยา
https://www.samkok911.com/2017/01/proximate-stratagems.html
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/2017/01/proximate-stratagems.html
true
4216477688648787518
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy