กลยุทธ์เผชิญศึก (Enemy Dealing Stratagems)

กลยุทธ์ที่ 7 มีในไม่มี

โจโฉใช้กลยุทธ์มีในไม่มีต่อกรกับลิโป้
โจโฉใช้กลยุทธ์มีในไม่มีต่อกรกับลิโป้
     กลยุทธ์มีในไม่มี หรือ อู๋จงเซิงโหย่ว (Create something from nothing, 无中生有) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการใช้ภาพลวงในการหลอกล่อศัตรูเพียงครั้งคราวให้หลงเชื่อ แปรเปลี่ยนจากลวงเป็นจริงจากจริงเป็นลวง ทำให้ศัตรูเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าการ "ลวง" ก็คือการ "หลอกหลวง" ที่ว่า "มืด" ก็กลายเป็น "เท็จ" แสงสว่างจากมืดน้อยย่อมทวีความมืดไปจนถึงมืดมาก จากมืดมากย่อมแปรเปลี่ยนกลับกลายเป็นสว่าง การใช้ภาพลวงเพื่อเสแสร้งปกปิดภาพจริง การผันผวนคำเท็จจากลวงให้กลายเป็นความจริง ในจริงมีเท็จ ในเท็จมีจริง ทำให้ในการทำศึกสงครามย่อมมีกลลวงข้อเท็จจริงสลับเป็นฟันปลากันอยู่เสมอ ตัวอย่างการทำเอากลยุทธ์มีในไม่มีไปใช้ได้แก่
 • โจโฉที่วางแผนหลอกลิโป้ให้หลงเชื่อว่าตนเองตายและลอบซุ่มบุกตีโจมตีกระหนาบจนลิโป้พ่ายแพ้ยับเยิน
 • โจโฉคิดส่งเสียงบูรพาตีฝ่าประจิม  กาเซี่ยงรู้ทันซ้อนกลโจโฉแตกยับ
 • สุมาอี้ส่งเสียงบูรพาตีฝ่าประจิม  ถูกขงเบ้งใช้กลซ้อนกลเสียหายหนัก

กลยุทธ์ที่ 8 ลอบตีเฉินชาง

ตันฮกใช้กลยุทธ์ลอบตีเฉินชาง ชิงเมืองห้วนเสีย
ตันฮกใช้กลยุทธ์ลอบตีเฉินชาง ชิงเมืองห้วนเสีย
     กลยุทธ์ลอบตีเฉินชาง หรือ อั้นตู้เฉินชาง (Openly repair the gallery roads, but sneak through the passage of Chencang, 暗渡陈仓) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการใช้โอกาสที่ศัตรูตัดสินใจที่จะรักษาพื้นที่เขตแดนของตนไว้ และแสร้งทำเป็นนำกำลังทหารบุกเข้าโจมตีทางด้านหน้า แต่ลอบนำกำลังทหารบุกเข้าโจมตีในพื้นที่เขตแดนที่ศัตรูไม่ทันคาดคิดและสนใจวางแนวกำลังป้องกัน ในการศึกสงครามการใช้กลวิธีการวกวนลอบเข้าโจมตีย่อมเป็นฝ่ายได้เปรียบ สามารถบุกเข้าโจมตีศัตรูได้โดยที่ไม่ทันระวังตัวและเอาชนะมาเป็นของตนได้โดยง่าย ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ลอบตีเฉินชางไปใช้ได้แก่
 • ตันฮกที่ให้กวนอูคุมทหารลอบเข้าบุกยึดห้วนเสีย ทำให้โจหยินที่พ่ายแพ้ต้องหนีกลับฮูโต๋
 • จงโฮยไม่ซ่อมทางเดินริมเขา  เตงงายเสี่ยงตายเข้าเสฉวน
 • ขงเบ้งไปเซ่นศพจิวยี่  ที่แท้เพื่อหาบังทอง

กลยุทธ์ที่ 9 ดูไฟชายฝั่ง

กุยแก ดูไฟชายฝั่งเข้าตีกิจิ๋ว
กุยแก ดูไฟชายฝั่งเข้าตีกิจิ๋ว
     กลยุทธ์ดูไฟชายฝั่ง หรือ เก๋ออั้นกวนหว่อ (Watch the fires burning across the river, 隔岸观火) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการใช้โอกาสที่ศัตรูเกิดการแตกแยก วุ่นวายและปั่นป่วนอย่างหนักภายในกองทัพ พึงรอจังหวะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสงบ จับตาดูความเคลื่อนไหวของศัตรูทุกฝีก้าว ถ้าศัตรูเกิดความระแวงและใช้กำลังเข้าห้ำหั่นกันเอง เกิดการเข่นฆ่าแย่งชิงความเป็นใหญ่ แนวโน้มความพินาศและวอดวายก็จะเกิดขึ้นภายในกองทัพ ในช่วงระยะเวลานี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศัตรู เตรียมความพร้อมในกองทัพไว้ล่วงหน้า ช่วงชิงชัยชนะมาเป็นของตนโดยใช้การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันของศัตรูให้เป็นประโยชน์ ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ดูไฟชายฝั่งไปใช้ได้แก่
 • กุยแกให้แผนพิชิตเลียวตั๋งก่อนตาย  โจโฉนั่งบนภูดูเสือกัดกัน
 • โจโฉตีเสมอเหี้ยนเต้  เล่าปี่ดูไฟชายฝั่ง

กลยุทธ์ที่ 10 ซ่อนดาบในรอยยิ้ม

ชีฮูหยิน สตรีผู้ซ่อนดาบในรอยยิ้ม
ชีฮูหยิน สตรีผู้ซ่อนดาบในรอยยิ้ม
     กลยุทธ์ซ่อนดาบในรอยยิ้ม หรือ เสี้ยวหลี่ฉางเตา (Hide a knife behind a smile, 笑里藏刀) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการหลอกให้ศัตรูหลงเชื่อถึงความสงบ ไม่ให้ล่วงรู้ถึงความเคลื่อนไหวใด ๆ ของกองทัพ ทำให้ศัตรูเกิดความสงสัยและเกิดความสงบไม่เคลื่อนไหวในกองทัพเช่นกัน ทำให้เกิดความคิดที่มึนชาขึ้น และฉวยโอกาสเตรียมการเป็นความลับ เฝ้าคอยระวังมิให้ศัตรูล่วงรู้ความลับหรือรู้ตัว รอคอยโอกาสเพื่อจะจู่โจมโดยฉับพลันอันจะทำให้สถานการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นการแสร้งทำเป็นมิตรแต่แท้จริงจ้องหาโอกาสจะกำจัดศัตรูอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ซ่อนดาบในรอยยิ้มไปใช้ได้แก่
 • ชีฮูหยินภรรยาของซุนเซียง น้องสะใภ้ของซุนกวนที่วางแผนลอบฆ่าอิหลำที่คิดข่มเหงตนเองเป็นภรรยาด้วยรอยยิ้มประดุจยินดีจะมีสามีใหม่
 • แผนซ่อนดาบในรอยยิ้มลวงข้าศึก  ขุนพลเฒ่าวางแผนล่มกังตั๋ง
 • ลกซุนแสร้งนอบน้อมกวนอู  กวนอูหลงกลเสียเกงจิ๋ว

กลยุทธ์ที่ 11 หลี่ตายแทนถาว

อองเฮาผู้ตายแทน
อองเฮาผู้ตายแทน
     กลยุทธ์หลี่ตายแทนถาว หรือ หลี่ไต้เถาเจียง (Sacrifice the plum tree to preserve the peach tree, 李代桃僵) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เสียบเปรียบในศึกสงคราม ซึ่งไม่เป็นผลดีแก่ตนเองและกองทัพ เกิดความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อที่จะแปรเปลี่ยนจากสถานการณ์ที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบให้เป็นการได้เปรียบ จำต้องยินยอมเสีย "มืด" เพื่อที่จะได้ประโยชน์จาก "สว่าง" ซึ่งหมายความถึงการจะได้ประโยชน์จากการเสียเปรียบในสถานการณ์ขับคัน จำต้องเสียสละส่วนหนึ่งส่วนใดของกองทัพหรือของตน เสียค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับชัยชนะในทุก ๆ ด้าน ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์หลี่ตายแทนถาวไปใช้ได้แก่
 • โจโฉที่ยอมเสียหัวของอองเฮานายทหารชั้นผู้น้อย เพื่อแลกกับขวัญและกำลังของทหารทั้งกองทัพ
 • โจโฉยอมเสียกั้นหยั่นแลกชีวิต  ฆ่าผู้มีพระคุณเพราะความระแวง
 • สุมาเจียวให้หลี่ตายแทนเถา  เซงเจกลับกลายเป็นแพะรับบาป 

กลยุทธ์ที่ 12 จูงแพะติดมือ

ขงเบ้งยืมลูกเกาฑัณฑ์ ด้วยกลจูงแพะติดมือ
ขงเบ้งยืมลูกเกาฑัณฑ์ ด้วยกลจูงแพะติดมือ
     กลยุทธ์จูงแพะติดมือ หรือ ซุ่นโส่วเชียนหยาง (Take the opportunity to pilfer a goat, 顺手牵羊) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการใช้ความประมาทเลินเล่อของศัตรูเพียงเล็กน้อยให้เป็นประโยชน์ เมื่อพบเห็นโอกาสให้รีบฉกฉวยมาเป็นของตน แม้จะเป็นเพียงชัยชนะที่เล็กน้อยก็ตาม แต่เมื่อเป็นประโยชน์แก่กองทัพจำต้องช่วงชิงมาเป็นของตนให้ได้ ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์จูงแพะติดมือไปใช้ได้แก่
 • จูกัดเหลียงที่หลอกเอาลูกเกาฑัณฑ์จำนวนมากจากโจโฉ ตามคำสั่งของจิวยี่ที่สั่งให้จูกัดเหลียงทำลูกเกาฑัณฑ์จำนวนสิบหมื่นให้เสร็จภายในระยะเวลาสามวัน เพื่อหาทางกำจัดจูกัดเหลียงด้วยความอิจฉาริษาที่มีความฉลาดหลักแหลม รู้เท่าทันแผนการของตนเองตลอดเวลา
 • ซุนเกี๋ยนโชคดีได้ตราหยกคู่แผ่นดิน  เล่าเปียวดักกลางทางคิดชิงตราหยก
 • จิวยี่ใช้อุบายตีทัพโจโฉกระเจิง  เล่าปี่ได้สามเมืองติดมือแทนจิวยี่

36 กลศึกสามก๊ก (Thirty-Six Stratagems)


ความคิดเห็น