กลยุทธ์เข้าตี (Attacking Stratagems)

กลยุทธ์เข้าตี (Attacking Stratagems) กลยุทธ์และกลอุบายต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำศึกสงคราม ในสามก๊ก

กลยุทธ์ที่ 13 ตีหญ้าให้งูตื่น

ขงเบ้งตีหญ้าให้งูตื่น
ขงเบ้งตีหญ้าให้งูตื่น
     กลยุทธ์ตีหญ้าให้งูตื่น หรือ ต๋าเฉ่าจิงเสอ (Startle the snake by hitting the grass around it, 打草惊蛇) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่มีสิงใดพึงสงสัย ผิดแผกไปจากเดิม ควรจักส่งคนไปทำการสอดแนมให้รู้ชัดแจ้งเพื่อเป็นการกุมสภาพศัตรูเอาไว้ เมื่อได้ข่าวคราวศัตรูแล้วจึงนำกำลังทหารบุกเข้าโจมตีให้พ่ายแพ้ย่อยยับ เรียกว่า "สงสัยพึงแจ้ง สังเกตจึงเคลื่อน" คัมภีร์อี้จิงกล่าวว่า "ใช้มรรควิธีเดิมกลับไปมา 7 วัน เมื่อละเอียดแล้วจึงเข้าใจสิ่งนั้นได้ หากศัตรูสงบนิ่งก็พึงสร้างสถานการณ์ให้ศัตรูเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดช่องโหว่ จากนั้นจึงหาโอกาสเอาชัย" ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ตีหญ้าให้งูตื่นไปใช้ได้แก่
 • จูกัดเหลียงที่ต้องการดูชั้นเชิงกองกำลังทหารโจโฉเมื่อคราวเล่าปี่นำกำลังทหารไปตีฮันต๋ง
 • ขงเบ้งจงใจตีหญ้า  โจโฉจำใจถอยทัพ
 • เล่าปี่ตีหญ้าให้งูตื่นที่กังตั๋ง  จิวยี่เสียฮูหยินซ้ำเสียรี้พล

กลยุทธ์ที่ 14 ยืมซากคืนชีพ

ขงเบ้งยืมซากคืนชีพ หลอกสุมาอี้
ขงเบ้งยืมซากคืนชีพ หลอกสุมาอี้
      กลยุทธ์ยืมซากคืนชีพ หรือ เจี้ยซือหวนหุน (Borrow a corpse to resurrect the soul, 借尸还魂) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่ผู้ที่มีความสามารถและมีบทบาทในหน้าที่ต่าง ๆ จะใช้ความสามารถนั้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างผลีผลามไม่ได้ ส่วนผู้ที่ไร้ซึ่งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ก็มักจะขอความช่วยเหลืออยู่เป็นนิจ การที่ใช้ผู้ที่ไร้ซึ่งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ มิใช่เป็นการที่จะมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ หากแต่เป็นเพราะผู้ที่ไร้ซึ่งความสามารถต้องการความพึ่งพายามต้องการความช่วยเหลือ ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ยืมซากคืนชีพไปใช้ได้แก่
 • จูกัดเหลียงที่ให้นำเมล็ดข้าวสารใส่ไว้ในปากเพื่อเป็นการรักษาดาวสำหรับต่ออายุ และหลอกทหารสุมาอี้ให้หลงชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ สุมาอี้หลงกลคิดว่าตนหัวขาด
 • โจผีพี่ชายให้แต่งโคลงจบในเจ็ดก้าว  โคลงเจ็ดก้าวจบ โจสิดน้องชายรอดตาย

กลยุทธ์ที่ 15 ล่อเสือออกจากถ้ำ

อ้องอุ้น ใช้กลยุทธ์ล่อเสือตั๋งโต๊ะ ออกจากถ้ำไปสังหาร
อ้องอุ้น ใช้กลยุทธ์ล่อเสือตั๋งโต๊ะ ออกจากถ้ำไปสังหาร
     กลยุทธ์ล่อเสือออกจากถ้ำ หรือ เตี้ยวหู่หลีซาน (Entice the tiger to leave its mountain lair, 调虎离山) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่ใช้ภาพลวงที่จงใจสร้างขึ้นเพื่อหลอกล่อให้ศัตรูเกิดความประมาท ชะล่าใจในการทำศึกสงคราม ละทิ้งแนวฐานการป้องกันของกองทัพซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ฉกฉวยจังหวะและโอกาสที่ศัตรูเกิดความอ่อนแอหลงเชื่อในภาพลวงที่สร้างขึ้น นำกำลังบุกเข้าโจมตีหรือทำลายเสียให้สิ้นซากช่วงชิงชัยชนะมาเป็นของตน ดั่งคำกล่าวว่า "อันธรรมดาเสือเมื่ออยู่ในถ้ำย่อมอันตราย จะจับเสือได้ก็ต่อเมื่อล่อให้มาตกในหลุมพรางที่ดักไว้" ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ล่อเสือออกจากถ้ำไปใช้ได้แก่
 • อ้องอุ้นที่ใช้กลยุทธ์สาวงามทำให้ตั๋งโต๊ะผิดใจกับลิโป้และลวงไปฆ่าในวังหลวง
 • ขงเบ้งล่อสุมาอี้ออกจากถ้ำ  สุมาอี้รอดตายจากไฟคลอก
 • กวนอูถูกล่อเสียเมืองแห้ฝือ  จำใจยอมอยู่กับโจโฉชั่วคราว

กลยุทธ์ที่ 16 แสร้งปล่อยเพื่อจับ

ขงเบ้งแสร้งปล่อยเบ้งเฮ็กแล้วจับถึง 7 ครั้ง
ขงเบ้งแสร้งปล่อยเบ้งเฮ็กแล้วจับถึง 7 ครั้ง
     กลยุทธ์แสร้งปล่อยเพื่อจับ หรือ อวี้ฉินกู้จ้ง (In order to capture, one must let loose, 欲擒故纵) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการใช้สติปัญญาในการวางแผน การจับเชลยศึกสงครามได้นั้นถ้าหากบีบคั้นจนเกินไปจนไม่สามารถรีดเอาความต่าง ๆ ได้ เปรียบประหนึ่ง "สุนัขที่จนตรอก ย่อมต่อสู้จนสุดชีวิต" การปล่อยศัตรูให้เป็นฝ่ายหลบหนีก็จักเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจ ความเหิมเกริมของศัตรูได้ การปล่อยศัตรูหลบหนีจะต้องนำกำลังไล่ติดตามอย่าลดละ เพื่อเป็นการบั่นทอนกำลังทหารของศัตรูให้อ่อนแรง กะปลกกะเปลี้ยน ครั้นเมื่อหมดสิ้นเรี่ยวแรง มิได้มีใจคิดต่อสู้ด้วยก็จะยอมจำนนสวามิภักดิ์ เมื่อนั้นจึงจับเอาเป็นเชลยได้โดยง่าย ซึ่งเป็นการทำศึกสงครามที่ไม่เสียเลือดเนื้อและกำลังทหาร อีกทั้งยังเป็นเหตุให้ศัตรูแตกพ่ายยับเยินไปเอง ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์แสร้งปล่อยเพื่อจับไปใช้ได้แก่
 • จูกัดเหลียงที่ทำศึกสงครามกับเบ้งเฮ็ก เมื่อจับได้เป็นเชลยก็ปล่อยตัวเสียเพื่อให้เบ้งเฮ็กไปรวบรวมผู้คนมาต่อสู้อีกครั้ง จนกระทั่งยอมแพ้และสวามิภักดิ์ต่อจูกัดเหลียง

กลยุทธ์ที่ 17 โยนกระเบื้องล่อหยก

กลยุทธ์โยนกระเบื้องล่อหยก ได้เกียงอุยเป็นขุนพล
กลยุทธ์โยนกระเบื้องล่อหยก ได้เกียงอุยเป็นขุนพล
     กลยุทธ์โยนกระเบื้องล่อหยก หรือ เพาจวนอิ่วอวี้ (Tossing out a brick to get a jade gem, 抛砖引玉) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการใช้สิ่งใดที่มีความคล้ายคลึงกันในการหลอกล่อศัตรู ให้ศัตรูเกิดความสับสนและต้องกลอุบายแตกพ่ายไป การใช้กลยุทธ์โยนกระเบื้องล่อหยกนี้ เป็นกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นตามสภาพรูปธรรมของศัตรู ในยามทำศึกสงครามเมื่อได้รบพุ่งกับศัตรู แม่ทัพหรือขุนศึกฝ่ายตรงข้ามมีแต่ความโง่เง่า มิรู้จักการพลิกแพลงกลยุทธ์ในเชิงรบ จักหลอกล่อด้วยผลประโยชน์ อำนาจวาสนา ถ้าศัตรูหลงในลาภยศต่าง ๆ มิรู้ผลร้าย ขาดการไตร่ตรองใคร่ครวญในกลอุบาย ก็สามารถลอบซุ่มทหารโจมตีเอาชนะมาเป็นของตนได้โดยง่าย ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์โยนกระเบื้องล่อหยกไปใช้ได้แก่
 • จูกัดเหลียงที่พึงพอใจฝีมือเกียงอุยจึงอยากได้ตัวไว้ จึงยอมเสียแฮหัวหลิมซึ่งมีตำแหน่งเป็นถึงบุตรเขยของโจยอยเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งนายทหารที่มีสติปัญญาเป็นเลิศ
 • เตียวหุยโยนกระเบื้องที่อวนเทาก๋วน  รบชนะเตียวคับได้หยกงามมา
 • เตียวหุยโยนกระเบื้องล่อหยก  เงียมหงันยอมสวามิภักดิ์ด้วย

กลยุทธ์ที่ 18 จับโจรเอาหัวโจก

สุมาอี้ต้องกล จับโจรเอาหัวโจก
สุมาอี้ต้องกล จับโจรเอาหัวโจก
     กลยุทธ์จับโจรเอาหัวโจก หรือ ฉินเจ๋ยฉินหวาง (Defeat the enemy by capturing their chief, 擒贼擒王) เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการทำศึกสงคราม จักต้องบุกเข้าโจมตีศัตรูในจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของกองทัพ เพื่อสลายกำลังของศัตรูให้แตกกระจาย ศัตรูที่มีแม่ทัพฝีมือดีในการทำศึกสงครามย่อมเป็นขวัญและกำลังใจของเหล่าทหาร การวางแผนใช้กลอุบายหลอกล่อเอาชนะแม่ทัพที่มีฝีมือในเชิงยุทธ์ที่เก่งกาจ จักให้ต้องกลอุบายที่สับสน หลอกล่อให้หลงทิศและขจัดไปเสียให้พ้น เสมือน "มังกรสู้บนปฐพี ก็อับจนหมดหนทาง" ซึ่งเปรียบประหนึ่งดุจมังกรในท้องทะเล อาจหาญขึ้นมาต่อสู้กับศัตรูบนผืนแผ่นดิน ก็ย่อมได้รับความปราชัยแก่ศัตรูได้โดยง่าย ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์จับโจรเอาหัวโจกไปใช้ได้แก่
 • จูกัดเหลียงที่มีความกริ่งเกรงต่อสุมาอี้ในการทำศึกสงครามกับวุยก๊กจึงวางกลอุบายขจัดสุมาอี้ ซึ่งเมื่อปราศจากสุมาอี้แล้วจูกัดเหลียงก็ไม่เกรงกลัวต่อความยิ่งใหญ่ของกองทัพวุยก๊กอีกต่อไป
 • โลซกวางแผนฆ่ากวนอู  กวนอูไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึง
 • ม้าเฉียวไล่จับโจโฉที่ตงก๋วน  โจโฉถอดเกราะตัดหนวดรอดไปได้

36 กลศึกสามก๊ก (Thirty-Six Stratagems)

COMMENTS

Name

36 กลศึกสามก๊ก,6,Android Apps,40,Dynasty Warriors,44,iOS,35,Play สามก๊ก,22,Thailand Blog Awards,10,Windows Phone Apps,2,การ์ดเกมสามก๊ก,1,การ์ตูนสามก๊ก,17,กิจกรรมสามก๊ก,14,เกมส์สามก๊ก,149,ของเล่นสามก๊ก,31,ของสะสมสามก๊ก,28,ข่าวสามก๊ก,72,ข่าวสารทั่วไป,58,คำคมสามก๊ก,72,จูล่งเทพสงคราม,67,เจ้าพระยาพระคลัง(หน),55,บทความจากมิตรสหาย,14,บทความน่าสนใจ,5,บทความสามก๊ก,306,แบบเรียนสามก๊ก,8,ประตูเว็บสามก๊ก,14,ปรัชญาสามก๊ก,12,เพลงสามก๊ก,37,ภาพยนตร์สามก๊ก,38,ภาพสามก๊ก,64,เรื่องย่อสามก๊ก,63,วิดีโอสามก๊ก,62,สถานที่สามก๊ก,21,สามก๊ก12,14,สามก๊ก13,32,สามก๊ก2010,95,สามก๊กการเมือง,58,สามก๊กคำกลอน,31,หงสาจอมราชันย์,11,หนังสือสามก๊ก,147,อาวุธสามก๊ก,7,
ltr
item
สามก๊กวิทยา: กลยุทธ์เข้าตี (Attacking Stratagems)
กลยุทธ์เข้าตี (Attacking Stratagems)
กลยุทธ์เข้าตี (Attacking Stratagems) กลยุทธ์และกลอุบายต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำศึกสงคราม ในสามก๊ก
https://4.bp.blogspot.com/-kE6DlXAxA4Q/WN5q5VqUoTI/AAAAAAAApJo/4A1NctoHrSANHlagIY-H3MqUCZXZDd6QgCLcB/s640/Zhuge%2BLiang.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-kE6DlXAxA4Q/WN5q5VqUoTI/AAAAAAAApJo/4A1NctoHrSANHlagIY-H3MqUCZXZDd6QgCLcB/s72-c/Zhuge%2BLiang.jpg
สามก๊กวิทยา
https://www.samkok911.com/2017/01/attacking-stratagems.html
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/
https://www.samkok911.com/2017/01/attacking-stratagems.html
true
4216477688648787518
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy