April 2015

อ่านเหลี่ยมสุมาอี้

"ผู้ที่อยู่เหนือการคาดเดา ไร้ความเขลา มากด้วยปัญญา สุมาอี้ "      ช่วงนี้หนังสือสามก๊กออกใหม่มาเรื่อย ๆ ไม่ขาดมือเลย ซึ่งใน...

สามก๊ก ฉบับเจน Y

"ถอดรหัส Generation Y ในสามก๊ก ถึงจุดเด่นที่ทำให้ยิ่งใหญ่ สู่ข้อด้อย อันนำมาซึ่งอุปสรรค จนแม้แต่ศีรษะก็รักษาไว้ไม่ได้"      ...

จดหมายเหตุสามก๊ก ตอน ยอดขุนพลจ๊กก๊ก

"อ่านความลับของยอดขุนพลจ๊กก๊ก แล้วจะเข้าใจทำไมต้องจ๊กก๊ก"      "จดหมายเหตุสามก๊ก ตอน ยอดขุนพลจ๊กก๊ก" หนังสือสามก...

วิถีแห่งยอดคน สอนเป็น 'ยอดคน'

 จากธรรมดาพุ่งขึ้นสู่สูงสุด จากสูงสุดคืนสู่สามัญ คือ ยอดคน       วิถีแห่งยอดคน ผู้มีชีวิตยิ่งใหญ่เหนือชะตาฟ้าลิขิต จากคนธรรมดาขึ้นสู่ส...