The Sniper ฮองตง

The Sniper ฮองตง

     The Sniper ฮองตง เป็นเกมส์สำหรับสไนเปร์เวลา (ฆ่าเวลา) ทดสอบความแม่นยำโดยการเล็งยิงให้ตรงกลางเป้ามากที่สุด โดยเกมส์จะสมมุติบทบาทให้เราเป็นขุนพลเฒ่าฮองตง ใช้ปืนสไนเปอร์ยิงเป้า จำนวน 10 ครังภายในระยะเวลาที่กำหนด พอยิงครบแล้วจะสรุปคะแนนว่าเรามีฝีมือระดับใด จากคะแนนเต็ม 100ความคิดเห็น