หมากขงเบ้ง 1

หมากขงเบ้ง หรือ Peg Solitaire

เกมหมากขงเบ้ง หรือ Peg Solitaire เป็นเกมหมากรุกโบราณที่เชื่อว่าขงเบ้งเป็นคนคิด
วิธีเล่น - ให้เดินหากข้ามกันไปเรื่อย ๆ จนเหลือตัวสุดท้ายที่หลุมดำก็จะชนะ
ความคิดเห็น