Advertising สามก๊ก

โจโฉ กังฉินหน้าขาว

by Monday, March 20, 2017
"เป็นขุนนางผู้ปรีชาสามารถในยุคสงบ เป็นยอดคนเจ้าเล่ห์ในยุคจลาจล"      'โจโฉ กังฉินหน้าขาว' เป็นชื่อบทความการเมืองจา...Read More

16 กุศโลบายขงเบ้ง

by Friday, March 10, 2017
"หลักการปกครองของมังกรเร้นกาย มหาเสนาบดีผู้ช่ำชองการบริหารแห่งจ๊กก๊ก เพื่อความเป็นหนึ่งในการจัดการทุกระดับองค์กร"      &quo...Read More