Header Advertisment

ง้าวมังกรเขียวหนักแค่ 18 กก.

by Saturday, August 20, 2016
ง้าวของกวนอูหนัก 18 กิโลกรัม ไม่ใช่ 41 กิโลกรัมอย่างที่เคยเข้าใจ       เรื่องน้ำหนักง้าวของกวนอู ควรถูกสร้างความเข้าใจเสียใหม่ เพราะแ...อ่านเพิ่มเติม