Advertising สามก๊ก

อ่านคนตามกลยุทธ์‘สามก๊ก’จัดการงานให้ตรงบุคลิก

by Wednesday, December 23, 2015
"คนสไตล์นักรบ เหมาะกับการทำงานที่ต้องแก้ปัญหาหน้างาน เหมาะกับงานด้านการตลาด แต่ไม่ควรทำงานบริการ เพราะไม่ชอบการรองรับอารมณ์ใคร"...Read More

36 กลยุทธ์ในสามก๊ก

by Monday, December 07, 2015
"36 แม่บทพิชัยสงคราม ที่อ้างใช้ในการศึกบ่อยครั้ง สู่วรรณคดีเอกแห่งการสู้รบ เห็นชัยชนะด้วยยอดอุบาย"       "36 กลยุทธ์ใน...Read More