Header Advertisment

อ่านคนตามกลยุทธ์‘สามก๊ก’จัดการงานให้ตรงบุคลิก

by Wednesday, December 23, 2015
"คนสไตล์นักรบ เหมาะกับการทำงานที่ต้องแก้ปัญหาหน้างาน เหมาะกับงานด้านการตลาด แต่ไม่ควรทำงานบริการ เพราะไม่ชอบการรองรับอารมณ์ใคร"...อ่านเพิ่มเติม