Advertising สามก๊ก

อ่านเหลี่ยมสุมาอี้

by Saturday, April 25, 2015
"ผู้ที่อยู่เหนือการคาดเดา ไร้ความเขลา มากด้วยปัญญา สุมาอี้ "      ช่วงนี้หนังสือสามก๊กออกใหม่มาเรื่อย ๆ ไม่ขาดมือเลย ซึ่งใน...Read More

สามก๊ก ฉบับเจน Y

by Friday, April 17, 2015
"ถอดรหัส Generation Y ในสามก๊ก ถึงจุดเด่นที่ทำให้ยิ่งใหญ่ สู่ข้อด้อย อันนำมาซึ่งอุปสรรค จนแม้แต่ศีรษะก็รักษาไว้ไม่ได้"      ...Read More

วิถีแห่งยอดคน สอนเป็น 'ยอดคน'

by Wednesday, April 08, 2015
 จากธรรมดาพุ่งขึ้นสู่สูงสุด จากสูงสุดคืนสู่สามัญ คือ ยอดคน       วิถีแห่งยอดคน ผู้มีชีวิตยิ่งใหญ่เหนือชะตาฟ้าลิขิต จากคนธรรมดาขึ้นสู่ส...Read More