Header Advertisment

วิถีแห่งยอดคน สอนเป็น 'ยอดคน'

by Wednesday, April 08, 2015
 จากธรรมดาพุ่งขึ้นสู่สูงสุด จากสูงสุดคืนสู่สามัญ คือ ยอดคน       วิถีแห่งยอดคน ผู้มีชีวิตยิ่งใหญ่เหนือชะตาฟ้าลิขิต จากคนธรรมดาขึ้นสู่ส...อ่านเพิ่มเติม