Header Advertisment

อ้องอุ้น...ขุนนางพลเรือนผู้กล้าหาญ

อ้องอุ้น...ขุนนางพลเรือนผู้กล้าหาญ
 
ตั๋งโต๊ะทำหยาบช้ามาเป็นปี
จนสุดที่ขุนนางจะทนได้
อ้องอุ้นนั้นท้อแท้ทอดถอดใจ
นางเตียวเสียนจึงรับใช้ตามอุบาย

ให้ลิโป่หลงรักจนหนักอก
แล้วกลับยกให้ตั๋งโต๊ะไปง่ายง่าย
ลิโป้จึงโกรธแค้นแสนเสียดาย
ฆ่าตั๋งโต๊ะวอดวายได้ครองนาง

แต่ลิ่วล้อตั๋งโต๊ะยังเหลือสี่
ไม่หลบหนีกลับยกพลมาขัดขวาง
ฆ่าอ้องอุ้นไล่ลิโป้ไปนอกทาง
จนโจโฉกลับมาสร้างอำนาจใหม่

ยกเหี้ยนเต้เป็นหุ่นไว้ให้เชิดเล่น
แต่ตนเองทำเด่นกว่าไหนไหน
จนตังสินพี่นางสนมต้องตรมใจ
คิดการใหญ่ไม่สำเร็จถูกเด็ดหัว

โจโฉอยู่มานานครองอำนาจ
ด้วยเด็ดขาดปราบปรามไปจนทั่ว
พวกขุนนางทั้งหลายต่างเกรงกลัว
จนตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าวุยอ๋อง

ฝ่ายฮกอ้วนบิดามเหสี
พรรคพวกมีพอใช้ไม่ยกย่อง
รับคำสั่งให้กำจัดตัดลำพอง
แต่กลับต้องวอดวายตายทั้งโคตร

ทั้งสามนายล้วนแต่ตายเพื่อแผ่นดิน
จนหมดสิ้นน่าเสียดายไร้ประโยชน์
โจโฉจึงยิ่งใหญ่ขึ้นไปโลด
คอยรับโทษตามกรรมที่ทำเอย.
 
-----------------------------------
กลับไปหน้าแรก
สามก๊กคำกลอนประกอบภาพ 

No comments: