Header Advertisment

วาทะธรรมสำนวนมังกร สามก๊ก

วาทะธรรมสำนวนมังกร คติธรรม วรรณกรรมอมตะในพงศาวดาร สามก๊ก
 วาทะธรรมสำนวนมังกร  คติธรรม วรรณกรรมอมตะในพงศาวดาร สามก๊ก
     "วาทะธรรมสำนวนมังกร  คติธรรม วรรณกรรมอมตะในพงศาวดาร สามก๊ก" เป็นหนังสือสามก๊กออกใหม่ของเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เป็นหนังสือที่รวบรวมคติธรรมคำสอน ข้อคิดคำคมจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก เรียบเรียงและจัดพิมพ์โดย "ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม"

 คำนำ 

     "วาทะธรรมสำนวนมังกร"  เป็นหนังสือที่รวบรวมคติธรรมคำ สอนของนักปราชญ์จีนโบราณ อันเป็นมรดกที่ตกทอดกันมานานนับ 1,000 ปี คำสอนทั้งหลายได้รับการยกย่องและได้นำมาปฏิบัติสืบต่อกันมา ทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

     เพื่อให้คำสอน “วาทะธรรมสำนวนมังกร” ได้บังเกิดประโยชน์ แก่สาธุชนคนดี ธรรมสภาจึงได้รวบรวมคติธรรมจากวรรณกรรมใน พงศาวดารสามก๊ก เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

      “สามก๊ก” เป็นวรรณกรรมอมตะเรื่องหนึ่งในวรรณกรรมหลายเรื่องของจีน ซึ่งแพร่หลายและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้มีการ แปลวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นภาษาไทย และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นกัน เพราะนอกจากเนื้อเรื่องจะให้ความสนุกสนานแล้ว ยังได้ให้ ข้อคิดคำสอนต่าง ๆ ไว้มากมาย เฉพาะอย่างยิ่งวาทะคำคมที่ปรากฏ อยู่ในวรรณกรรมเรื่องนี้ ก็เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้อ่านยิ่งนัก ซึ่งนอกจากจะ เกิดความประทับใจแล้ว ยังสามารถนำไปใช้กับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

     ธรรมสภาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อคิดแก่ท่านผู้สนใจ และได้นำข้อคิดคำสอนนั้นไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อประโยชน์อันจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่านตลอดไป

  ด้วยความสุจริต  หวังดี              
ธรรมสภา ปรารถนาให้โลกพบกับความสงบสุข

วาทะธรรมสำนวนมังกร คติธรรม วรรณกรรมอมตะในพงศาวดาร สามก๊ก

 สารบัญ 

 • ว่าด้วยเรื่องครอบครัว 
 • ว่าด้วยเรื่องความดีและความชั่ว 
 • ว่าด้วยเรื่องวิถีแห่งชีวิต 
 • ว่าด้วยเรื่องความคิดและการกระทำ 
 • ว่าด้วยเรื่องมนต์มัดใจ 
 • ว่าด้วยเรื่องเมตตาธรรมความซื่อสัตย์
 • ว่าด้วยเรื่องเรื่องของคน 
 • ว่าด้วยเรื่องการแพ้ และชนะ 
 • ว่าด้วยเรื่องความตาย 
 • ว่าด้วยเรื่องปราชญ์ 
 • ว่าด้วยเรื่องบ่าวรับใช้ 
 • ว่าด้วยเรื่องกฎหมายและความยุติธรรม 
 • ว่าด้วยเรื่องการสงคราม 
 • ว่าด้วยเรื่องชีวิตลูกผู้ชาย 
 • ว่าด้วยเรื่องผู้นำ และผู้ปกครอง 
 • ว่าด้วยเรื่องผู้นำที่มีแต่ความพ่ายแพ้ 
 • ว่าด้วยเรื่องผู้นำที่มีแต่ชัยชนะ 
 •  ว่าด้วยเรื่องแผ่นดินและบ้านเมือง

 รายละเอียดหนังสือ 

 • ชื่อหนังสือ : วาทะธรรมสำนวนมังกร คติธรรม วรรณกรรมอมตะในพงศาวดาร สามก๊ก 
 • รหัส ISBN : 9786160306992
 • ขนาด : 15X21.5 cm 
 • ชนิด :ปกแข็ง กระดาษปอนด์ 
 • ราคา : 250 บาท 
 • จำนวน : 260 หน้า
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No comments: