Romance of the Three Kingdoms Header ADคำคม สุมาสู

สุมาสู (Sima Shi, 司馬師)

ประวัติย่อของสุมาสู

     สุมาสู (Sima Shi, 司馬師) เป็นบุตรชายคนโตของสุมาอี้ มีฉายาว่า จื่อเหยียน หน้ากลมปากสี่เหลี่ยมริมฝีปากหนา ใต้ตาซ้ายมีปาน บนปากมีขน มีสติปัญญาดี สุขุม ชำนาญในพิชัยสงคราม

     เมื่อสุมาอี้สิ้นชีพแล้ว พระเจ้าโจฮองตั้งให้สุมาอี้เป็น ต้าเจียงจวิน จ่งหนิ่งซ่างซูจีมิต้าซื่อ แปลว่าเสนาบดีผู้กำกับราชการฝ่ายในและควบคุมความลับของแผ่นดิน ควบคุมอำนาจในวุยก๊กไว้ทั้งสิ้น เป็นที่ครั่นคร้ามแก่พระเจ้าโจฮองเป็นอันมาก พระเจ้าโจฮองคิดจะกำจัดเสีย สุมาสูจับแผนการได้ จึงปลดพระเจ้าโจฮองออกจากราชบัลลังก์ตั้งโจมอขึ้นแทน

     สุมาสูถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคตาที่เมืองฮูโต๋ ต่อมา เมื่อสุมาเอี๋ยนหลานชาย แย่งราชสมบัติได้จากพระเจ้าโจฮวน จึงตั้งตัวเป็นกษัตริย์ ราชวงจิ้นแล้วได้สถาปนาสุมาสูขึ้นเป็นจิ่งตี้ (จักรพรรดิ)

คำคมสุมาสู

  • “ซึ่งจะยับยั้งสงบอยู่ให้ได้ทีนั้น อายุเราจะยืนสักกี่ร้อยปีจึงจะได้ทีเล่า”
  • “ข้าทำราชการมาก็ได้เป็นที่มหาอุปราช อุตส่าห์รักษาตัวมาได้ไม่มีอันตราย เจ้าจะทำราชการแทนที่พี่สืบไป อุตส่าห์ระวังรักษาตัวจงดี ถ้ามีราชการเป็นข้อใหญ่ อย่าไว้ใจแก่ผู้อื่นจะเสียราชการ จะฉิบหายสิ้นทั้งโคตร”

No comments:

Powered by Blogger.