คำคม บิต๊ก

บิต๊ก (Mi Zhu)

ประวัติย่อของบิต๊ก

     บิต๊ก (Mi Zhu) เป็นเสนาบดีคนสำคัญแห่งจ๊กก๊ก เป็นทั้งที่ปรึกษาและพี่ภรรยาของเล่าปี่ เป็นพี่ชายของบิฮองซึ่งต่อมาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสียชีวิตของกวนอู เดิมเป็นขุนนางของโตเกี๋ยม เจ้าเมืองชีจิ๋ว เมื่อโตเกี๋ยมตายจึงอยู่รับใช้เล่าปี่ต่อไป

คำคม บิต๊ก

  • “น้ำใจลิโป้นั้นหยาบช้าร้ายกาจดังเสือ บัดนี้ตกถังอยู่ แลท่านจะไปรับขึ้นมาไว้นั้น นานไปมีกำลังขึ้นก็จะทำอันตรายแก่คนทั้งปวง”
  • “ข้าพเจ้าได้ยินโบราณว่าสืบๆ กันมาว่า ผู้ที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่ ถึงจะตีบ้านเมืองได้ เอาแต่ชัยชนะ ผู้ใดเป็นเสี้ยนหนามก็ทำอันตรายแต่ผู้นั้น มิได้ทำอันตรายแก่บุตรภรรยาแลราษฎรทั้งปวง”


SHARE :

FACEBOOK COMMENTS:

No comments:

เรื่องย่อสามก๊ก

[เรื่องย่อสามก๊ก][grids]

ภาพยนตร์สามก๊ก

[ภาพยนตร์สามก๊ก][bsummary]

บทความสามก๊ก

[บทความสามก๊ก][bleft]