Romance of the Three Kingdoms Header ADคำคม เตงงาย

เตงงาย

ประวัติย่อของเตงงาย

     เตงงาย (Deng Ai, 鄧艾) เป็นแม่ทัพคนสำคัญในยุคสามก๊กตอนปลาย เป็นขุนพลแห่งวุยก๊ก มีชื่อรองว่าซื่อไจ่ เป็นชาวตำบลจี๋หยาง มณฑลเหอหนาน เป็นคนฉลาด ไหวพริบดี ชำนาญพิชัยสงคราม สุมาอี้เห็นปัญญาดีจึงเอาตัวมาส่งเสริม

     เมื่อเกียงอุย ขุนพลจ๊กก๊ก ลูกศิษย์ขงเบ้ง ยกทัพมาตีวุยก๊ก เตงงายก็สามารถยันทัพเกียงอุยไว้ได้ทุกครั้ง ในกาลนั้น พระเจ้าเล่าเสี้ยนปกครองจ๊กก๊ก ทรงลุ่มหลงสุรานารี ทำให้บ้านเมืองแหลกเหลว สุมาเจียวจึงให้เตงงายและจงโฮยยกทัพเข้าตีจ๊กก๊ก เตงงายเดินทัพลัดเลาะมาทางด่านอิมเป๋งและสามารถยึดเสฉวนได้ในที่สุด เตงงายถือว่าเป็นผู้พิชิตจ๊กก๊ก มีความดีความชอบใหญ่หลวง แต่สุมาเจียวกลับระแวงเตงงาย จึงให้จงโฮยกับอุยก๋วนปราบเตงงายและจับตัวส่งไปเมืองหลวง ระหว่างทางก็ให้สังหารเตงงายกับเตงต๋งผู้บุตรเสีย

คำคม เตงงาย

  • “ซึ่งเราเสียทีถลำเข้าอยู่ในเงื้อมมือข้าศึกนี้ ก็เพราะดูหมิ่นทะนงแก่สงคราม” 
  • “จงโฮยนี้ก็เป็นขุนนางเหมือนกับเรา จะมีความชอบประการใดนักก็หาไม่ ตัวเราก็ออกมาสู้ยากอยู่ รักษาด่านทางมีความชอบยิ่งกว่าจงโฮยอีก จงโฮยได้เป็นแม่ทัพออกมาครั้งเดียวนี้ ตั้งตัวเป็นใหญ่มีใจกำเริบ ทำราชการมิได้คิดไว้หน้าเราเลย”
  • “เราอุตส่าห์ทำความเพียรมาถึงเจ็ดพันเส้น จวนจะได้ความชอบอยู่แล้ว ควรหรือท่านทั้งปวงจะมาละความเพียรเสียเล่า ไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะถึงเมืองอิวกั๋ง เราทั้งหลายจะได้ความสุขดอก จงอุตส่าห์เพียรทำไปสักหน่อยเถิด” 
  • “ข้าพเจ้านี้สติปัญญาน้อย จะคิดอ่านทำการขัดสนอยู่ ข้าพเจ้าจะพึ่งปัญญาความคิดของท่านอีก” 
  • “ขงเบ้งนี้มีปัญญาสามารถนัก ถ้าเราได้เป็นศิษย์ขงเบ้งแล้ว แม้นเราจะทำการสงครามมิได้กลัวผู้ใดเลย เป็นบุญของเรานักหนา เผอิญให้พระเจ้าเล่าเสี้ยนเลิกทหารไปเสีย ถ้าทหารทั้งปวงยังรักษาอยู่ตามบังคับของขงเบ้ง ที่ไหนเราจะมีชีวิตอยู่”
  • “บุญท่านทั้งนี้มากนัก หากว่าเราเป็นแม่ทัพมา จึงได้ตั้งตัวอยู่เป็นสุขโดยปรกติ ถ้าผู้อื่นเป็นนายทัพมา ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้มานั่งเสพสุราอยู่ น่าที่จะเป็นอันตรายต่างๆ”

No comments:

Powered by Blogger.