Ebook คติธรรมจากสามก๊ก

Ebook คติธรรมจากสามก๊ก

     ตามที่เว็บไซต์ "สามก๊กวิทยา" ได้รับหนังสือ “คติธรรมจากสามก๊ก” ที่ประพันธ์โดย “พระราชรัตนมุณี” (ชัยวัฒน์  ปฺญญาสิริ ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มาจากเว็บไซต์ "แสงธรรม" และได้รับอนุญาตให้จัดทำเป็นไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Ebook เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานให้กับพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจนั้น

     บัดนี้เว็บไซต์ "สามก๊กวิทยา" ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสนี้จึงขอนำมาแบ่งปันให้ทุก ๆ ท่าน ได้นำไปศึกษาโดยทั่วถึงกันครับ

Download
Ebook คติธรรมจากสามก๊กSHARE :

FACEBOOK COMMENTS:

No comments:

เรื่องย่อสามก๊ก

[เรื่องย่อสามก๊ก][grids]

ภาพยนตร์สามก๊ก

[ภาพยนตร์สามก๊ก][bsummary]

บทความสามก๊ก

[บทความสามก๊ก][bleft]