The Sniper ฮองตง

The Sniper ฮองตง

     The Sniper ฮองตง เป็นเกมส์สำหรับสไนเปร์เวลา (ฆ่าเวลา) ทดสอบความแม่นยำโดยการเล็งยิงให้ตรงกลางเป้ามากที่สุด โดยเกมส์จะสมมุติบทบาทให้เราเป็นขุนพลเฒ่าฮองตง ใช้ปืนสไนเปอร์ยิงเป้า จำนวน 10 ครังภายในระยะเวลาที่กำหนด พอยิงครบแล้วจะสรุปคะแนนว่าเรามีฝีมือระดับใด จากคะแนนเต็ม 100SHARE :

FACEBOOK COMMENTS:

No comments:

เกมส์สามก๊ก

[เกมส์สามก๊ก][grids]

สามก๊กการเมือง

[สามก๊กการเมือง][bsummary]

เพลงสามก๊ก

[เพลงสามก๊ก][bleft]