The Sniper ฮองตง

The Sniper ฮองตง

     The Sniper ฮองตง เป็นเกมส์สำหรับสไนเปร์เวลา (ฆ่าเวลา) ทดสอบความแม่นยำโดยการเล็งยิงให้ตรงกลางเป้ามากที่สุด โดยเกมส์จะสมมุติบทบาทให้เราเป็นขุนพลเฒ่าฮองตง ใช้ปืนสไนเปอร์ยิงเป้า จำนวน 10 ครังภายในระยะเวลาที่กำหนด พอยิงครบแล้วจะสรุปคะแนนว่าเรามีฝีมือระดับใด จากคะแนนเต็ม 100SHARE :

FACEBOOK COMMENTS:

No comments:

เรื่องย่อสามก๊ก

[เรื่องย่อสามก๊ก][grids]

ภาพยนตร์สามก๊ก

[ภาพยนตร์สามก๊ก][bsummary]

บทความสามก๊ก

[บทความสามก๊ก][bleft]