Romance of the Three Kingdoms Header ADสามก๊ก Three Kingdoms (2010) ตอน 13

สามก๊ก Three Kingdoms (2010) ตอน 13
สามก๊ก Three Kingdoms (2010) ตอน 13

รายละเอียดและเนื้อเรื่องสามก๊ก Three Kingdoms (2010) ตอน 13

     โจโฉเก็บพระราชสาส์นที่ฮั่นเหี้ยนเต้ทรงส่งถึงฉินหวังได้ขณะที่พระองค์ทรงหลบหนี การนี้ทำให้โจโฉสบโอกาสจึงนำทัพไปลกเอี๋ยง เพื่อถวายอารักขาฮ่องเต้

      ในเวลาเดียวกัน อ้วนเสี้ยว,อ้วนสุด,เล่าเปียวและพวกกลับเพิกเฉย ทำให้ฉินหวังไม่ได้เคลื่อนทัพแต่อย่างใด ทำให้เมืองลกเอี๋ยง พินาศย่อยยับ ฮั่นเหี้ยนเต้และบรรดาขุนนางซึ่งกำลังอกสั่นขวัญแขวนให้การต้อนรับแม่ทัพโจโฉจากเหยี่ยนโจวภายใต้กองทัพฉินอ๋อง

     โจโฉนำอาหารชั้นเลิศทูลถวายฮั่นเหี้ยนเต้และบรรดาขุนนางทั้งหลาย ยังความซาบซึ้งใจยิ่งนัก รุ่งขึ้น ขณะที่โจโฉและฮั่นเหี้ยนเต้ปรึกษาหารือการทหารนั่นเอง โจโฉก็ทูลเสนอฮั่นเหี้ยนเต้ทรงย้ายเมืองหลวงไปที่ฮูโต๋ ทำให้ทุกคนเกิดความหวาดระแวงขึ้นมาว่าการนี้เป็นการหนีเสือปะจระเข้หรือไม่

      เมื่อเดินทางมาถึงฮูโต๋ โจโฉก็ทูลฮั่นเหี้ยนเต้ทรงมีพระราชโองการกำหนดอำนาจบรรดาอ๋องทั้งหลายให้ชัดเจนทำให้อ้วนเสี้ยวและพวกผิดหวังเป็นอันมาก แต่ก็จำต้องน้อมรับพระราชโองการ

      นับเนื่องจากนี้โจโฉก็เริ่มต้นบีบบังคับฮ่องเต้เพื่อออกคำสั่งต่อบรรดาอ๋องทั้งหลาย โจโฉทูลฮ่องเต้ทรงมีพระราชสาส์นแสดงไมตรีต่อเล่าปี่ ทั้งยังมีพระราชโองการแต่งตั้งเล่าปี่ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองชีจิ๋วอีกด้วย เพื่อให้เล่าปี่นำทัพไปกวาดล้างอ้วนเสี้ยว

สามก๊ก Three Kingdoms (2010) ตอน 13


No comments:

Powered by Blogger.